Menu

Perspektiv

Samfundet har taget vores kæpheste

Sundhed har traditionelt været en kæphest blandt adventister. Som modreaktion til den altdominerende fattigdom og de uhygiejniske boligforhold i 1800tallet fremspirede de omsiggribende ”clean living” bevægelser.
Læs mere