Menu

Fællesskab og omsorg

Adventistkirken er først og fremmest et trosfællesskab. Det startede som et fællesskab af troende fra forskellige kirkeretninger, indtil man fandt ud af, at det var formålstjenligt med en egen kirkestruktur.

Hvis du rejser til Nepal eller Canada, og møder en dansker, er det næsten som at møde sin nabo. Sådan er fællesskabet som Syvendedags Adventist også. Dette er en af styrkerne i at tilhøre en global kirke. Vi har aktiviteter og holdninger, der udføres på lignende måde i hele verden, og hver lørdag har vi studiegrupper med fælles materiale for hele verden. Dette giver en fælles identitet, noget som er værdifuldt i en fragmenteret og ofte upersonlig verden.

Børn og unge

Vi mener, at det er vigtigt at børn - lige fra de bliver født - er omsluttet af en kærlig kernefamilie, og en kærlig kirkefamilie. Troen er en personlig sag, men den er også en fællesskabssag. Bibelen fortæller os, at ingen af os bør leve alene i et vakuum. At dele et fællesskab, hvor alle deler impulser for at hjælpe hinanden på livets vej, også helt fra børnene er små, er meget vigtigt for os. Derfor har vi et udstrakt børne- og ungdomsarbejde, både lokalt og internationalt.

Hver lørdag har vi børneklub i den lokale kirke. Her kan alle være med, også selvom man ikke er med i kirken. Det er ligesom man i Danmark kender konceptet "søndagsskole". Her vil børnene, helt fra de er små, lære historier fra Bibelen. De lærer om gode, moralske begreber som feks. at være god mod andre, at ikke drille og mobbe andre, at være ærlig, trofast og nysgerrig på alt i livet. Børneklubben varer som regel en time, og foregår hver lørdag formiddag, såfremt der er et børnegrundlag. Her kan alle være med, også dit barn eller barnebarn, og du er selv velkommen til at være tilstede.

Når børnene bliver lidt større er der specielle aktiviteter for teenagere og spejdere. Her samles vi til aktiviteter, der er tilpasset denne aldersgruppe, og der er ofte nationale og regionale samlinger, hvor de unge kan knytte venskaber udenfor sit lokale område. Dette styrker sociale bånd, og er med til at udvikle forståelsen af og kommunikationen med andre unge.

"Det er ikke godt for mennesket at være alene", var Guds idé.

Unge familier

Det kan være svært at få det hele til at hænge sammen som ung familie med studier eller arbejde, samtidig med at man måske har et eller flere børn. Dette stress er et velkendt tema i mange ugeblade og medieproduktioner. Det kan være nemt at finde tid til at læse i Bibelen eller besøge kirken, når man er på et stadie i livet, hvor man er mest for sig selv. Som ung familie, kan det være en udfordring at få tid at pleje den mere åndelige side af livet. For at hjælpe og støtte unge familier forsøger vi at tilrettelægge aktiviteter, hvor ens børn kan være aktive i børneklub, mens forældrene kan deltage i det voksne kirkeliv. At der er spejder- og teenklub, er også med til at hjælpe familier til udvikling i en positiv livsretning.

På landsplan er der familieweekender, parterapi-weekender, familiestævner og opmuntring til at deltage i mere lokale samlinger, hvor unge familier kan mødes over en pizza, og ellers tale om tro, liv og hverdagens udfordringer. Her kan alle være med. Du behøver ikke være medlem af kirken for at deltage!

Voksne og ældre

Uanset om man lever i et ægteskab eller alene, kan man som voksen også have behov for at udvikle nærhed til andre mennesker.

Ikke alle aktiviteter er beregnet på familier med børn. Der er studiegrupper, fællesture og sammenkomster specielt egnet til den periode i livet, hvor børnene måske er flyttet hjemmefra, og arbejdslivet kører på autopilot. Ofte ser vi, at denne aldersgruppe er engageret i praktisk arbejde for andre i kirken, ligesom vi finder mange i denne aldersgruppe i det frivillige organisationsliv i Danmark. Her kan man få lov at give af sig selv for andres vel - noget der indebærer en stor personlig gevinst til dem, der hjælper til. Mange kan nok skrive under på at "den største glæde man kan have, er at gøre andre glade".

Der er også specielle arrangementer, målrettet dem der er single, pigegrupper og dem med hang til mere barske turoplevelser. Alt sammen er i en ramme for Guds opskrift for livet - fællesskab.

Som senior og pensionist er der tilbud om seniorklub, hvor der er forskellige samlinger, også på skandinavisk plan. Der arrangeres også rejser, hvor seniorers behov og interesser bliver specielt tilgodeset.

Når den tid kommer, hvor det kan være svært at håndtere dagligdagen, hvor børnene for længst har fået egen familie, og hvor man måske kan føle sig glemt, findes der tilbud om omsorgsplads på et af vore to plejecentre. Det ene i Randers, og det andet i Faxe. For at komme hertil, skal man ansøge sin kommune om plads.

Det er vigtigt for os som kirke, at vores fællesskab er åbent og behjælpeligt med støtte og aktiviteter. Den røde tråd i alt hvad vi gør er, at enkeltindividet skal bevare og udvikle troen på en kærlig Gud, mens vi er på rejse i denne verden. Skulle du ønske at deltage på noget af dette, selvom du ikke deler tro eller livssyn, er du meget velkommen. Vi mener, at alle mennesker er skabt af Gud, og behøver medmenneskelig omsorg og fællesskab!