Menu

Familier og voksne

Det voksne liv har også mange udfordringer. I vores kultur er børn-, unge- og ældre-aldersgruppen noget, som samfundet på en speciel måde har fokus på. Men tiden imellem skal ikke glemmes. Omsorg for det voksne liv, med fællesskab, tro og aktiviteter, kan nogle gange køre på lavblus. Derfor er vi som kirke også meget optaget af at styrke familier og voksne i deres forskellige udfordringer.

Familien er den tætteste, mest følsomme og helligste af alle menneskelige relationer på jorden. Gud indstiftede familien som den primære kilde til de varme og omsorgsfulde forhold, som mennesket længtes efter. I familien mødes dybe og vedvarende behov for tilhørsforhold, kærlighed og intimitet. Gud velsigner familien og har for øje, at dens medlemmer hjælper hinanden til at opnå modenhed og helhed. I den kristne familie bliver hvert medlems personlige værdi og værdighed bekræftet og beskyttet, i et miljø af respekt, lighed, åbenhed og kærlighed. I denne intime cirkel kan individets tidligste og mest varige holdninger til relationer udvikles, og værdier kan videreføres fra en generation til en anden.

Vi mener også at det er Guds ønske, at livet i familien - idealistisk set - bør være en refleksion af, hvordan Bibelen fremstiller forholdet mellem Jesus og de troende. Uanset hvilken kultur man lever i, mener vi at man bør tilstræbe et familieforhold, hvor gensidig kærlighed, respekt, intimitet og livslang loyalitet findes. At tro på Gud løser ikke alle problemer. Men vi tror, at denne bærende bjælke - troen på Jesus - vil bidrage positivt i at fremme det gode liv.

Vi mener, at Guds oprindelige tanke med familierelationer var, at leve i gensidig respekt, kærlighed og enhed.

Det onde i verden forsøger at splitte Guds oprindelige tanke med ægteskab og familie. Familiekriser, dårlig respekt for de individuelle grænser, brudte relationer, mistillid, konflikt, fjendskab og fremmedgørelse er udbredt. At udleve den ideelle tilstand er selvfølgelig ikke altid noget, man selv har kontrol over, når man lever sammen med andre, men det er vores ønske at tilstræbe, promovere, hjælpe og inspirere til at fremme Guds plan for os som individer og familier.

Misbrug, fysisk eller psykisk, er noget man har fokus på i dag. Og i kirken vil vi gerne genspejle, hvor vigtigt det er, at omsorg for hinanden består af respekt for andres grænser. Vi mener, at Gud skabte os som noble væsener, hvor respekt burde være en selvfølge. Men sådan er det desværre ikke altid. Derfor ønsker vi som kirke, at sætte fokus på dette område, og igennem tilbud, omtale og aktiviteter fremme de sunde relationer.