Menu

Er livet som troende bedre?

Ikke nødvendigvis. Nu kan man jo tro på alt muligt, og begrebet tro er ikke forbeholdt den kristne tro. At tro på noget i tilværelsen, der ligger udenfor dig selv og det liv, du lever, kan sammenlignes med rødderne på et træ. En tro på en større sammenhæng kan give rodfæste.

Du kan sagtens leve dit liv helt uden en tro på en gud. Så hvorfor skulle du så tro på en sådan? Vi vælger som regel livssyn baseret på tilgængelige impulser, idet livet rulles ud som et tæppe. De fleste mennesker i Danmark har i dag ikke et særligt forhold til religiøse begreber. Ord som "tro, gud, himmel, engle, endetid og profetier" er stort set ukendte. Den referenceramme, den kristne kirke havde for år tilbage, er smuldret. Derfor er det en udfordring at forklare, hvorfor det er godt at tro på en gud. Vi er vant til at vælge, som man vælger vaskepulver på hylden i supermarkedet.

Hvis du kunne bevise Guds eksistens,
var troen overgået til noget, du kunne måle.

Hvorfor skulle jeg så tro? Hvad får jeg ud af det? Hvordan hjælper det mig til at blive mere succesfuld? Hvordan hjælper det mig til at blive mere effektiv? Det er ofte her, det alt sammen begynder: Mig selv.  Vi lever alle her på denne lille jordklode - denne lille kugle, der suser igennem rummet, og det bliver morgen og det bliver aften, dag efter dag efter dag. Men vi lever ikke adskilt fra hinanden. Vi ved, at vores liv påvirker andre. Vi ved, at vores handlinger påvirker og har indflydelse på andres liv – om så det handler om bekendte, venner, fjender eller familien. Vi ved, at den verden vi lever vores liv i, er udfordret på rigtig mange måder.

At tro er ikke at fornægte livets realisme. Solen står op og går ned for alle mennesker – når det regner, så rammer det alle marker. At leve et liv med en tro på den Gud, vi kan læse om i Bibelen, er et liv, der kan gøre os mere realistiske, og ikke - som det nogle gange hævdes - en flugt fra livet, opium for folket.

Vi oplever alle ting i livet, vi har til fælles. Vi oplever den store glæde, øjeblikke af stor lykke. Livet synes storslået, når vi oplever det lille barns fødsel. Vi erfarer også sygdommenes ødelæggende effekt eller dødens dybe afgrund. Nogle af os oplever stor rigdom, tager gode beslutninger, og livet bærer tilsyneladende stor frugt. Så er der andre, der konstant lever på grænsen af overlevelse og nogle gange væsentligt under, og deres beslutninger ender i personlige tragedier. Sult og hungersnød – overflod og velfærd, og alt det midt imellem. En tro på Gud er ikke en enkeltbillet mod større rigdom, velstand og personlig frihed.

Bibelen, som alle kristne har som grundlag for deres tro, indeholder en række historier, som afspejler virkelighedens verden. Sorgen over døden, smerten over tabet, følelserne af både den største glæde og den største tragedie. De bibelske skribenter– dem der kiggede på deres samtid og sagde: det kan ikke fortsætte sådan her – kiggede fremad med håbet om en bedre fremtid og med et kald til alle mennesker om at tage deres ansvar seriøst.

Et liv som en troende kristen er ikke nødvendigvis et bedre liv, hvis vi måler i kvadratmeter, i størrelsen på bankbogen eller i popularitet. Det er til gengæld et liv der kan fyldes med større bevidsthed om den verden, vi lever i. Det er et liv med spændinger og udfordringer. Det er et liv med en bevidsthed om det smukke, det gode, det retfærdige, om fred – og det er et liv med en bevidsthed om alt det, der fra tid til anden er tilstede og truer, og alt for ofte har held med at ødelægge denne verden, som vi tror, Gud skabte, for at vi - du og jeg - skulle leve et liv i fredeligt og lykkeligt fællesskab med hinanden.

Hvordan ser livet ud med en tro på Gud? Hvor starter jeg, og hvad gør jeg helt konkret? Hvem er den Gud, som vi taler om? Hvilke karaktertræk har denne Gud, og lever og har denne Gud noget at sige os? Det kan du læse mere om her.