Menu

Om os

Information om kirken

Adventistkirken Danmark, eller det officielle navn Syvende Dags Adventistkirken, er et anerkendt religiøst trossamfund. På denne sider finder du materiale om kirkens drift i Danmark, organisation og tilhørighed til verdenskirken.

Kort om kirken

Adventistkirken udsprang af den religiøse vækkelse i Amerika på starten af 1800-tallet. I 1863 blev bevægelsen organiseret. Kirken kendetegnes ved at være en evangelisk frikirke funderet på luthersk grundlag. Vi vægtlægger helligholdelse af den bibelske syvende dag, lørdag, det kristne liv i moral og lære, helse og livstil og troen på Jesu genkomst som beskrevet i bibelen. Alle kan blive medlemmer, såfremt man er troende på Jesus Kristus, kender til de vigtigste forhold i Bibelen og ønsker at tilslutte sig menigheden ved troendes voksendåb.

Ligesom mange andre kirker baserer vi vores tro på Bibelen, og derfor tror vi også, at Jesus Kristus er Gud, på den store konflikt mellem det gode og onde, på Jesu død og opstandelse som det eneste grundlag for frelse, på en opstandelse af de døde og et evigt liv ved tidernes ende. Vil du vide lidt mere om hvad vi synes er vigtig, kan du finde det her.

I Danmark har vi ca 2.500 medlemmer og 44 menigheder (hvoraf den ene er på Færøerne), hvor vi mødes hver uge for at tilbede Gud og være sammen med hinanden. På verdensplan er vi over 20 mio medlemmer. Vores fællesskab er åbne for alle – også for dig.

Selv om vi ikke er ret mange adventister i Danmark i forhold til befolkningens størrelse, er det faktisk ikke usandsynligt, at du har mødt én af os eller har set en af vores kirker. På forskellige måder har vi sat vores præg på samfundet. Vi har for eksempel flere friskoler rundt om i landet med mange elever, hvoraf de fleste ikke er fra adventistfamilier. Mange adventister er uddannede fysioterapeuter, som fik sin uddannelse ved Skodsborg Fysioterapiskole, som i sin tid var associeret med Skodsborg Badesanatorium.

Vidste du for øvrigt, at Harvey Kellogg, der skabte cornflakes, også oprindeligt var adventist? Hvis du vil vide mere om os, er den bedste måde dog helt sikkert at besøge os.

Sådan er vi organiseret

Adventistkirken i Danmark er organiseret, så de lokale kirker er tilknyttet et regionalt, nationalt og internationalt samfund. Denne form for organisation bruges af adventistkirken verden over. Den lokale kirke har autonomi. På regelmæssige menighedsmøder vælges menighedens ledelse og andre valgte repræsentanter. Den lokale forstander er den lokalt valgte leder i menigheden. Præster er lønmodtagere, ansat af kirken centralt. Ansvaret for præsternes placering i lokale menigheder ligger hos unionen, der er hovedorganisationen i Danmark. De fleste lokale menigheder er i dag organiseret som en egen forening med eget CVR nummer. Hver kirke har sin egen hjemmeside, og du kan finde oversigt over disse her.

Lokale kirker er forbundet med unionen. Alle kirkebygninger er ejet af kirkens ejendomsselskab. Unionen varetager fælles ressourcer. Ved valg i adventistkirken Danmark, samles man til årsmøde og generalforsamling, hvor hver menighed kan sende et antal delegerede baseret på menighedens størrelse. På generalforsamlingen, lægges kursen for kirken i Danmark, der vælges centrale leder der skal varetage funktioner på nationalt plan, og der lægges strategier for de kommende år.

Den Danske Union, er derefter tilknyttet en verdensføderation, som koordinerer kirkens internationale aktiviteter. Hvert femte år mødes ca. tre tusinde delegerede til en generalkonference. Her træffes beslutninger i alle større spørgsmål, såsom eventuelle tilpasninger af ordlyden af tro og lære ("grundlæggende overbevisninger") og kirkens vejledning for verdenskirkenes drift. Generalkonferencen (USA) har etableret regionale kontorer i 13 definerede områder af verden. Disse kaldes divisionskontorer. Forvaltningen af ​​disse kontorer vælges også på generalkonferencens forsamling. Den Danske Union tilhører Trans-European Division, med hovedkontor i St.Albans, England.

Ledelsen

Kirkens daglige ledelse består af tre personer. Bjørn Ottesen, formand, Lasse Bech, næstformand og Kristinn Odinsson, økonomichef. Ledelsen refererer til unionens (kirken i Danmark) bestyrelse. Sammen med ledelsen, er der forskellige afdelingsledere som varetager specifikke områder af kirkens arbejde. Du kan læse mere om kirkens forskellige fokusområder her.

Vedtægter, årsrapporter og regnskab

Adventistkirken i Danmark er en selvstændig forening med eget CVR nummer (11924913) og har også vedtægter, generalforsamlinger, regnskab og årsrapporter. Dette kan du læse mere om herunder.

Kirkens vedtægter

Årsrapport 2022 Underskrevet