Menu

Ekklesia Fællesskabet

Sammen er vi på vej

Adventistkirken har mange lokale kirker. Ekklesia er navnet på et sjællandsk fællesskab på tværs, hvor vi kan mødes, inspirerer hinanden og samles på lidt anden måde end i den lokale kirke.

Sjælland har manglet et fællesskab på tværs af de forskellige adventistkirker, hvor også dem, som drømmer om et lidt mere åbent fællesskab kan trives. Vi lægger derfor vægt på at "holde kirke" på nye måder, og søger at være fælles om troens værdier uden at det skal være en kopi af den traditionelle kirkeliturgi.

Fællesskab på tværs af lokale kirker. Sammen med dem vi kender og dem vi ikke kender.

Vi samles forskellige steder på Sjælland ca. en gang i kvartalet, hvor vi forsøger at tilrettelægge en dag, hvor vi møder hinanden, tilbeder, synger, læser, lærer noget nyt, netværker med andre og er optaget af at give næring til både ånd og krop.


  • Kirke hver uge

    Ekklesia er for dig der trives med at komme i kirke hver eneste uge. I Ekklesia kan du møde andre der holder fast i det samme.

  • Kirke af og til

    Ekklesia er stedet, hvor du kan få åndeligt påfyld i et fysisk fællesskab en gang imellem.

  • Møde venner

    Ekklesia er for dig, som ikke går i kirke, men kender mange andre, der gør det. Her kan du møde venner, du ikke har mødt længe, i et inspirerende fællesskab.