Menu

Sådan kan du støtte

Hjælp og støtte er godt for begge parter. Både den der giver, og den der modtager, bliver glad og taknemlig. Adventistkirkens mange aktiviteter drives via gaver og frivillig hjælp, og her er der god mulighed for at bidrage!

Da menneskers forståelse af retfærdighed er forskellig, har man – i hvert fald i de vestlige lande – indført Patentloven. Det betyder, at når en person har opfundet og skabt noget nyt, kan vedkommende gøre krav på registrering og beskyttelse af produktet. Som kristne tror vi, at Gud har sat sit fingeraftryk på skaberværket, og derved har registreret sit patent med en ejendomsret til hele kloden. Det er vi ikke i tvivl om, når vi ser de store åbne have, regnskovene og bjergene. Men hvis nu Guds ejerskab kommer tættere på Danmark, føler vi så på samme måde, at Gud har ejerskab over landbrugsarealerne eller over vores små parceller, hvor vi bor? Eller tænker vi, at det har vi selv slidt og slæbt for at kunne få, så der har vi vel selv fuldt ejerskab. ”I begyndelsen skabte Gud … ”, er de første ord, vi læser i Bibelen. I højtidelige vendinger siger vi som kristne, at vi tror på skabelsen og Bibelen som eneste grundlag for vores tro. Men tænker vi så dybere over, hvad det betyder, og over de konsekvenser det medfører? Indebærer Guds ejerskab virkelig også vores huse, biler, tøj, ægtefælle, børn og børnebørn. Og så er der lige mig selv! Hvad med mig? Når det gælder mig selv og mine kostbare ejendele, bliver det nok ekstra svært. Mange i vores tid tænker meget på sig selv. En kendt talemåde siger “først mig selv, og så min næste – om det er til mit eget bedste”.

Det er denne forvaltningstanke, der ligger til grund for alt, hvad vi gør som kirke. Derfor har vi også brug for din støtte. Hvis du slet ikke tror på Gud, så er forvaltning alligevel af betydning. Det kan være alt fra det, du ejer, til kloden, du bor på. Hvis du har et kristent livssyn, er Gud med i ligningen, og så kommer der en anden dimension på det at forvalte.

Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde, hjælpe andre mennesker, være med til at sprede den kristne tro eller ønsker at give penge eller frivillig tjeneste – så er vi yderst taknemlige for, at du tænker på os !