Menu

Donationer og testamenter

At modtage en gave er stort. Det bringer taknemligheden frem. Det meste arbejde, som kirken udfører, er baseret på frivillige gaver. Derfor har din gave utrolig stor værdi. Kirken driver mange aktiviteter, og dette kræver ressourcer som du kan være delagtig i at tilvejebringe.

Det er sagt, at ens hjerte ofte følger med de værdier, vi har. Når du giver til en sag, der ligger dig på hjerte, vil glæden blive dobbelt. Først til dig der giver, og dernæst til dem som får glæde af din gave. De fleste af os har hørt historien om "enkens skærv" fra Bibelen. Fortællingen viser os, at det ikke er størrelsen på gaven der er vigtig for din glæde, men om den er givet i helhjertethed.

Hvordan giver jeg min gave?

De fleste af vores kirker har nogle specielle gavekuverter, hvor du kan anføre formålet med din gave.  Du kan naturligvis også anvende en almindelig kuvert og aflevere beløbet til kirkens kasserer. Alle vores kirker har en bankkonto, og mange har også et MobilePay nummer, som du kan overføre til. Du kan også overføre penge direkte til Adventistkirkens (unionens) bankkontonr. 0890 1069302. Husk at angive navn og formål. For at gøre det nemt for dig selv, kan du oprette en automatisk overførsel i din Netbank. På den måde kan du være med til at give regelmæssigt - små beløb er også en stor hjælp. Ved overførsel af penge, husk altid at angive dit navn og formål. Vi er utrolig taknemlige for alle der støtter med gaver, og vi håber du vil opleve, at vi forvalter midler på en fornuftig måde til det formål det er givet.

Hvordan kan jeg testamentere til kirken?

Vidste du, at selv efter din levetid kan du gøre en forskel? Du kan lade et kirkesamfund eller en forening med et almennyttigt formål arve dig (eller være en af dine arvinger). Arv og legater til kirkesamfund og foreninger med almennyttigt formål er fritaget for boafgift. Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med, hvad der skal ske med dine værdier efter din bortgang. Hvis du ønsker at testamentere til kirken, delvist eller helt, er det yderst vigtig at du får den rigtige rådgivning. At testamentere til kirken i en situation, hvor dine ønsker ikke er afklaret med dine nærmeste, er noget vi gerne vil fraråde.

Kan jeg få skattefradrag for mine gaver?

Danmark ønsker at støtte alt det frivillige arbejde der gøres og ønsker dermed også at støtte befolkningens gaver til organisationer og foreninger. Derfor er der mulighed for at du kan få fradrag over skatten for en del af det du giver til sådan arbejde. Adventistkirken er godkendt af Skattestyrelsen som berettiget til at modtage donationer (tiende og gaver), som så kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Fradragets værdi er ca. 26%, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat. Adventistkirken indberetter skattefradraget til SKAT - du kan ikke selv indberette disse.

Kontakt din rådgiver i sådanne spørgsmål, eller kontakt kirkens økonomichef, Kristinn Odinsson, for at høre nærmere. Han træffes på telefon 4558 7771.


Kirkens konto

Adventistkirken Danmarks bankkonto er 
0890 1069302. Husk at påføre formålet med din gave. Skulle du ønske at give en fradragsberettiget gave, bedes du angive dette når du giver.