Menu

Vi har brug for dig

Herunder kan du se nogle projekter, som du enten kan støtte økonomisk, eller støtte ved din deltagelse som frivillig. Vi har brug for både hænder og penge. Næsten alle projekter i kirkens regi er meget afhængige af frivillighed og gaver. Tak fordi du støtter op om gode projekter!


 • Happy Hand butikker

  Vi har hele tiden brug for frivillige hænder, som kan deltage i vore butikker. Overskud fra Happy Hand butikker deles ud til gode formål. Butikkerne er drevet af en gruppe frivillige, og er en del af Adventistkirkens genbrugs koncept. Det, som gør disse butikker specielle, er den blanding af salg og rådgivning, som man kan få. Her er der nogen at tale med; nogen der kan vise vejen videre til mere end materielle effekter.

  Støt projektet som frivillig
  Udfyld formular her

 • Spejderarbejde

  Adventistkirken har i mange år drevet et større spejderarbejde. At være spejder er noget, de fleste børn i Danmark kender til. I hver by, hvor der findes en adventistkirke med børn, er der som regel også et spejderkorps. Her kan man lære sunde interesser, og deltage på både lokale, landsdækkende og internationale stævner og træf. Alt lokalt spejderarbejde er baseret på frivillighed og gaver. Vi er taknemlige for din støtte, men aller helst ønsker vi at se nogen fra din familie deltage på vores arrangementer!

  Støt projektet som frivillig

 • Cafékirken København

  Cafékirke er en lidt anden måde at lave kirke på. Her kan du møde andre til samtaler – både før, under og efter gudstjenesten – hvor vi som oftest sidder rundt om borde. Vi ønsker at være et relevant og imødekommende kristent fællesskab i bevægelse. Et fællesskab, der aktivt involverer sig i åndelige, sociale og samfundsrelevante samtaler, med det formål at skabe muligheder for at vokse som mere autentiske og helstøbte mennesker. Udover ugentlige gudstjenester har vi en aktiv børnekirke, flere koncerter i løbet af året, skitur, parkurser og andre aktiviteter der passer ind i vores vision.

  Støt projektet som frivillig

  Skriv til robert.fisher@adventist.dk

 • Digital formidling

  Selv om det trykte ord også er aktuelt i dag, er den digitale måde at kommunikere på altoverskyggende. I kirken foregår der hele tiden udvikling af digitale tjenester som websider, sociale medier, video produktion og streaming af gudstjenester. Alt dette koster både tid, menneskelige ressourcer og penge. Her er der rigeligt at tage fat på.

  For at styrke kirkens kommunikationssamarbejde i Skandinavien, har kirkens kommunikationsafdelinger i Danmark, Norge og Sverige oprettet konceptet
  "Adventist Communication Academy".

  Støt projektet som frivillig

  Skriv til jan.wold@adventist.dk