Menu

Perspektiv

Kærlighedens fem sprog

Når vi hører ordet kærlighed, så får det hurtigt vores opmærksomhed. Tankerne går i gang, selv om vi ikke nødvendigvis tænker det samme.

Her er lige nogle interessante punkter:

• Det er kærlighed, der bringer os sammen i familien og i menigheden.

• Kærlighed er en vigtig del af livet. Det er kærlighed, der gør livet værd at leve.

• Vi er født med behovet for kærlighed, både at modtage og vise den. Bliver vi vist kærlighed, og får vi anledning til at vise kærlighed, vil vi trives og vokse.

Det gælder for børn og unge. Det gælder for alle mennesker. Bøger, aviser, blade og film beskriver forskellige sider af kærligheden. Og der, hvor den mangler. Nogle viser sin beundring over for skuespillere, fodboldstjerner, fotomodeller eller politikere. Vi ser op til dem og gør dem til idoler. Vi viser dem vores kærlighed. Vi har altså ikke bare behov for at modtage kærlighed, men også for at vise den.

Vi mennesker er forskellige, og derfor udviser vi også kærlighed forskelligt. Terapeut og underviser Gary Chapman har beskæftiget sig med emnet i mange år og skrevet bogen Kærlighedens 5 sprog. Den er solgt i mere end 25.000 eksemplarer i Danmark, mere end 2 millioner på verdensplan. En udfordrende bog, der inspirerer til handling.

Ifølge Chapman forstår vi grundlæggende kærlighed gennem fem kærlighedssprog: fysisk berøring, anerkendende ord, tid til hinanden, gaver eller tjenester. Når vi går fejl af hinanden i hverdagen, kunne det måske være fordi, vi slet ikke viser kærlighed på samme måde. For dit kærlighedssprog kan være lige så forskelligt fra din næste, som kinesisk er fra dansk.

Kærlighedssprog nr. 1 | Anerkendende ord, ros

Taler din næste kærlighedssprog nr. 1, vil det være afgørende for ham eller hende at modtage anerkendende ord fra dig for at føle sig sikker på din kærlighed. Måske har du svært ved at komme med anerkendelser. Årsagen kan være, det ikke er dit eget primære kærlighedssprog. Du kan måske være blevet tilbøjelig til at komme med kritiske eller fordømmende bemærkninger uden at være bevidst om det. Få øjnene op for det, du er glad for ved din næste, og sig det. Prøv mindst to gange om ugen at rose dine nærmeste for et eller andet. Det er umagen værd. For det er en kendsgerning, at når vi modtager anerkendelse, er vi langt mere motiveret for at gøre gengæld og gøre noget, vores næste ønsker.

Lad os prøve at se på Bibelen og kærlighedens fem sprog. Kendte Jesus dem? Brugte han dem? Ja, Jesus brugte anerkendende ord. Bjergprædikenen bruger store ord. Her siger Jesus: I er jordens salt og verdens lys. Jesus kom her til Jorden for at vise kærlighed.

Gud er kærlighed og bruger anerkendende ord. Vi er af kongelig slægt. Evangeliet siger klart, at Gud elsker os.

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed med anerkendende ord?

Vi skal behandle hinanden med respekt. Tale pænt til hinanden. Man taler pænt til de kongelige. Lad Guds anerkendende ord komme til udtryk i tale og handling.

Kærlighedssprog nr. 2 | Tid til hinanden

Taler din næste kærlighedssprog nr. 2, vil det være afgørende for både voksne og børn, at I har tid sammen. Det er vigtigt, at du tydeligt viser, at der er tid til din næste. Skab mere plads i kalenderen til at foretage jer noget sammen. Det kan være næsten hvad som helst. Det vigtigste er, at din næste føler sig elsket, når du vælger at være sammen med ham eller hende. Arranger en tur til stranden, lav en middagsaftale på en restaurant eller få arrangeret en tur i Brugsen sammen. Og husk at gåture er normalt gratis!

Vores menighed er et samvær, hvor tid betyder noget. Jesus vidste godt, at tid er vigtig. Han sagde: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile“ (Matt 11,28-30). I Edens have kom Herren hver dag. Sabbatten er også en tidsramme, hvor vi sammen kan tilbede Gud.

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed ved at bruge tid til hinanden?

Vi må tage tid til at leve. I vores moderne samfund er stress og tidspres en tilbagevendende faktor, vi må være klar over. Sæt tid af hver dag til at være sammen med hinanden, sammen med Gud i andagt, i kirken, bibellæsning og bøn.

Kærlighedssprog nr. 3 | Gaver

Taler din partner, din næste, kærlighedssprog nr. 3, vil gaver være vigtige. Gaver er synlige symboler på kærlighed. Og for nogle mennesker er en gave givet i kærlighed af større betydning end for andre. Vent ikke på nogen speciel lejlighed. Hvis gaver er din næstes primære kærlighedssprog, vil næsten alt, hvad du giver, blive modtaget som et udtryk for din kærlighed.

Livet er Guds gave til os. Læs i Joh 6,11 om hvordan Jesus delte mad ud og bespiste fem tusinde mennesker. Tænk også på, at familien og menighedsfællesskabet er en gave, som vi bør værne om. Kristus er Guds største gave til menneskeheden.

Hvordan kan vi opleve Guds kærlighed, når vi taler om gaver og gavmildhed?

Man skal passe på sine ejendele, men også dele med sine nærmeste med det, man er fælles om. Vær gavmild, også over for andre. Vær ansvarlig. Giv til Gud det, du skylder ham, så vil han rigt velsigne dig.

Kærlighedssprog nr. 4 | Tjenester

Taler din partner kærlighedssprog nr. 4, er de tjenester, du gør ham eller hende, helt afgørende for, hvor højt vedkommende føler sig elsket.

Et godt råd: Nej, du skal ikke forvandle dig til din næstes tjener. Men vær opmærksom på, at selv små tjenester kan have en stor betydning for din næstes følelse af at være elsket. For ham eller hende kan det, at du tager opvasken eller klarer vasketøjsbunkerne eller simpelthen siger: ”Hvad kan jeg hjælpe dig med?“, virke utroligt bekræftende.

Jesus lavede mad over et bål på stranden kort tid efter sin opstandelse. Han sagde: ”Kom og spis.“ Jesus fik disciplenes opmærksomhed ved at vise kærlighed (se Joh 21,9-12). Jesus er vores tjener (se Joh 13,1-17). Husk også, at Helligåndens gaver gør os i stand til at tjene hinanden.

Hvordan kan vi tage Guds kærlighed med os i hverdagens tjenester?

Jesus kom for at tjene os; derfor må vi også tjene hinanden. Vær galant i hverdagen og del hverdagens pligter. Gør hinanden en tjeneste, både når det er oplagt – og når det er uventet.

Kærlighedssprog nr. 5 | Fysisk berøring, fysisk kontakt

Taler din næste kærlighedssprog nr. 5, er fysisk kontakt vigtig. Et håndtryk, et kram, en omfavnelse, et klap på skulderen. Generelt mobber børn ikke, når de rører hinanden. Mon ikke det kan overføres til unge og voksne? Vi må ikke være bange for at komme hinanden nær.

Gud kan ikke ses og røres; det kan mennesker. Derfor må vi hver især være Guds repræsentanter her på Jorden. Vi kan opleve Guds nærvær gennem vores møde med andre mennesker, især vores ægtefælle.
Jesus var ikke bange for at røre andre mennesker; vi bør heller ikke være det. Tænk på den krumbøjede kvinde! Jesus lagde hænderne på hende (se Luk 13,13). Ypperstepræstens tjener, Malkus, fik et øre hugget af. Jesus rørte ved ham, og han blev helbredt (se Luk 22,51).

Hvordan kan vi tage Guds kærlighed med os i vores kontakt med hinanden?

Bibelen siger, at Gud er kærlighed. Det står klart i Første Johannesbrev 4,16:

”Og vi kender og tror på den kærlighed,
som Gud har til os. Gud er kærlighed,
og den, der bliver i kærligheden,
bliver i Gud, og Gud bliver i ham.“

Benytter Gud sig af de 5 sprog? Ja! Jesus brugte de 5 sprog i sit virke her på Jorden. Gør ligesom Jesus. Brug kærlighedens 5 sprog!

Kærlighedssprog i evangelierne

Anerkendende ord

Matthæusevangeliet 5,13-14: ”I er jordens salt … I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.“

Tid til hinanden

Matthæusevangeliet 11,28-30: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.“

Gaver

Johannesevangeliet 6,11: ”Så tog Jesus brødene, takkede og delte dem ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have.“

Tjenester

Johannesevangeliet 21,9-12: ”Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem: ‘Kom med nogle af de fisk, I lige har fanget.’ Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, det var fyldt med store fisk, 153 i alt; men skønt der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem: ‘Kom og spis!’ Ingen af disciplene turde spørge ham: ‘Hvem er du?’ For de vidste, at det var Herren.“

Fysisk berøring

Lukasevangeliet 13,12-13: ”Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde: ‘Kvinde, du er løst fra din sygdom.’ Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud.“

Bragt i Adventnyt · nr. 4 · august 2022