Menu

Perspektiv

AI overtager dit dankort

De seneste måneder har kunstig intelligens (AI) været fremme i medierne i forbindelse med, at skoleelever bruger chat-bots til at skrive deres opgaver, og journalister har vist, hvor dygtige chatbots er blevet til at skrive artikler.

Hvad ville der ske, hvis kunstig intelligens overtog din bankkonto? Det lyder som et skørt spørgsmål, men ikke desto mindre er det en realitet, at du allerede i dag ved hjælp af kunstig intelligens kan få hjælp til at styre din økonomi.

Lad os prøve at spørge robotten til råds med følgende spørgsmål: ”Jeg er adventist og har brug for hjælp til at lægge et budget. Hvad skal jeg være opmærksom på?“

I løbet af nogle få sekunder ruller der et svar frem på skærmen. De første fire punkter handler om at identificere dine indtægter og udgifter, både faste og variable. Som det næste punkt svarer chatbotten:

”Tænk på opsparing og tiende: Som adventist bør du også overveje at inkludere tiende og opsparing i dit budget. Sørg for at afsætte en del af din indkomst til tiende og opsparing hver måned, så du kan nå dine økonomiske mål og støtte Guds arbejde.“

Dette råd er ikke så usædvanligt, når man forstår, hvordan chatbots virker. De skanner enorme mængder tekst på internettet og filtrerer og sammensætter det som et svar til dig. Men det er da fascinerende, at den forstår så meget. Citatet er ordret klippet og kopieret ind i denne artikel – jeg har ikke ændret noget som helst. Jeg forstår en smule af, hvor teksten kommer fra, men det er da overraskende, at den tager tiende med som en prioritet, når jeg skal lægge mit budget.

Dernæst stillede jeg følgende spørgsmål til chatbotten: ”Skriv en artikel om de bibelske argumenter for at give tiende“ – og værsgo … læs med her og se, hvad du synes:

”Tiende er en bibelsk praksis, der involverer at give en tiendedel af ens indkomst til Gud. I Adventistkirkens kontekst er tiende en vigtig praksis, og der er mange bibelske argumenter for at give tiende. I denne artikel vil vi undersøge nogle af de bibelske argumenter for tiende, som adventister tror på.

1. Tiende var en praksis i det Gamle Testamente
Tiende er en praksis, som stammer fra det Gamle Testamente, og det var en praksis, som israelitterne praktiserede. I 3. Mosebog 27,30 står der, at al tiende af jorden, både af frugten af træerne og af markens afgrøde, tilhører Herren. Dette betyder, at Gud har krav på tiende af alt, hvad vi har.

2. Jesus bekræftede tienden i Det Nye Testamente
Selvom tiende primært er en praksis, som stammer fra det gamle testamente, bekræfter Jesus også tienden i det nye testamente. I Matthæus 23,23 siger Jesus: ”Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men har overset det væsentlige i loven: retfærdighed, barmhjertighed og troskab. Dette skulle I have gjort, uden at lade det andet være ugjort.“ Her viser Jesus, at tienden stadig er relevant, men at det også er vigtigt at praktisere retfærdighed, barmhjertighed og troskab.

3. Tiende giver mulighed for at støtte Guds arbejde
En af de vigtigste grunde til at give tiende er at støtte Guds arbejde. I 2. Korintherbrev 9,7 står der, at Gud elsker en glad giver. Ved at give tiende støtter vi det arbejde, som Gud gør i vores verden. Adventister tror, at tienden er en måde at støtte menighedens arbejde, mission og hjælpearbejde i verden.

4. Tiende er en måde at praktisere tillid til Gud
Tiende er også en måde at praktisere tillid til Gud. Når vi giver tiende, viser vi, at vi tror på, at Gud vil tage sig af vores behov. I Malakias 3,10 siger Gud: ”Bring hele tienden ind i forrådshuset, så der kan være føde i mit hus. Prøv mig på denne måde, siger Herren Sebaot, om jeg ikke vil åbne himmelens sluser for jer og lade velsignelse strømme ned over jer i rigt mål.“ Dette vers viser, at når vi giver tiende, så tester vi også Guds løfte om at velsigne os.

5. Tiende er en del af vores forpligtelse overfor Gud
Endelig tror adventister, at tienden er en del af vores forpligtelse overfor Gud.“

Igen har jeg intet gjort i ovenstående lille artikel om tiende – den kommer direkte fra chatbotten. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvor den trækker bibelteksterne fra. De er hverken fra 92-udgaven eller Bibelen på hverdagsdansk, men ligner en oversættelse, den selv sammensætter fra forskellige engelske udgaver.

Men tilbage til mit indledende spørgsmål: ”Hvad ville der ske, hvis kunstig intelligens (AI) overtog din bankkonto?“ Mit bedste bud er, at den kunstige intelligens ganske hurtigt vil opdage, at du jævnligt lørdag formiddag opsøger en adventistkirke ud fra digitale spor, din telefon efterlader. Den vil i hvert fald hurtigt genkende dit religiøse tilhørsforhold, når den ser hvilke grupper, du er med i på Facebook eller hvilke opslag, du reagerer på på Instagram.

Måske dette vil være et godt tidspunkt for dig at spørge chatbotten: ”Hvad er formålet med denne artikel om kunstig intelligens?“ Men inden chatbotten svarer, skal du have lov til at høre det fra min egen mund.

Årsagen er naturligvis, at vi de første tre måneder har studeret emnet tiende, og som chatbotartiklen rigtignok gør opmærksom på, er det en måde at udtrykke din tillid til Gud på. Jeg er glad for, at chatbotten ikke returnerede en automatisk velsignelse til dig, fordi du giver tiende, men havde fokus på, at det handler om at støtte Guds arbejde og udtrykke tillid til ham.

Alt for ofte har jeg hørt løfter om Guds velsignelse koblet sammen med opfordringen til at give tiende. Jeg mener, vi skal være forsigtige med at antyde en automatik her. Uden tvivl venter Gud med længsel på at velsigne dig, men det afhænger ikke af dit økonomiske bidrag til kirken. En ærlig tiende må have andre motiver end en belønning fra Gud. Din tiende bør gives ud fra en taknemmelighed over det liv, du får lov til at leve.

Men nu er det jo ikke chatbotten, der bestemmer over dit dankort, men dig, der lægger budget og afsætter vigtige poster i budgettet hver måned, så du sikrer, at der er nok til dig og din familie. Hvis du endnu ikke har for vane at give tiende, så prøv med 2% eller 5% i en periode og se, om ikke du klarer dig for lidt mindre – for til gengæld at nyde glæden ved at give tilbage til Guds sag. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med at give nogle procenter af din løn, kan du finde mere information på adventist.dk/tiende.

Jeg indrømmer, at jeg har brugt chatbotten som løftestang til at italesætte emnet om tiende. At give tiende må aldrig være på baggrund af dårlig samvittighed og aldrig som en tilbagebetaling af gammel skyld, men det må alene bygge på din begejstring for, hvad Gud har givet dig og velsignet dig med. Men lad dig gerne inspirere af den kunstige intelligens’ anbefaling!