Menu

Sidder håret rigtigt?

Projekt København, et modigt forsøg på at gentænke mission i København.

Selv-iscenesættelse med en rigtige frisure, det rigtige outfit og de rigtige baggrundskulisser. Så er man klar til at lægge sit liv ud på Instagram og eksponere den perfekt-polerede udgave af sig selv, der er så fint slebet, at man nogle gange har svært ved at genkende virkeligheden.

Til det siger Jesus: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” (Mt 11,28). For grundtesen i Jesu lære er, at du ikke behøver at gøre noget ved dig selv for at være elsket eller have værdi, du behøver blot at komme til Jesus og lægge dine tunge byrder ned.

Aldrig før har verden omkring os haft mere brug for at opleve denne befrielse og finde sand frihed, håb og heling.

Tidligere på året i marts måned blev en stor undersøgelse offentliggjort, hvor forskere fra Syddansk Universitet konkluderer, at åndelige og eksistentielle spørgsmål fylder meget i vores liv.

Det er verdens hidtil største undersøgelse af åndelige og eksistentielle behov med 100.000 spørgeskemaer sendt ud til danskere, hvoraf over 26.000 svarede på de 20 spørgsmål. I undersøgelsen svarer otte ud af ti adspurgte, at de har oplevet mindst ét stærkt eller meget stærkt åndeligt behov inden for den seneste måned. Det åndelige behov skal forstås bredt som at have et behov for indre fred, at tro på noget eller føle sig som en del af noget større.

“Vi lever i et samfund, hvor religion og spiritualitet er tabuiseret og noget vi sjældent snakker med hinanden om. Men vores studie viser, at de her emner er vigtige for danskerne”, siger læge og ph.d.-studerende Tobias Anker Stripp, som er førsteforfatter på studiet. [i]

Så bag de perfekte instagram billeder gemmer der sig en indre længsel, et åndeligt behov og eksistentielle behov som at tilgive, blive tilgivet, tale om meningen med livet og forsøge at finde mening i sygdom og lidelse. Ydermere viser undersøgelsen at gennemsnitsdanskeren har behov for at finde mening i livet, give andre trøst og bidrage med noget godt til andre.

Undersøgelsen er lavet i konteksten af sundhedsvæsenet for at give personalet en indsigt i patienter også har åndelige behov. Undersøgelsen drøfter derfor ikke kirkens rolle, men giver et indblik i at et stort flertal interesserer sig for dybere spørgsmål i livet.

Her har Adventistkirken i Danmark meget at byde ind med. Det skal selvsagt kommunikeres på en respektfuld og ligeværdig måde, men rundt omkring i landet foregår der mange kreative aktiviteter i vores menigheder, der også involverer børn og unge og italesætter menneskers indre længsler og spørgsmål.

Når man møder et medlem af vores trossamfund, eller dukker op til et af vores møder, skal det være et trygt sted at opleve et fællesskab med begejstring, håb, generøsitet og Jesus i centrum. Her kan du finde frihed, håb og heling.

Er du medlem har du her en udfordring at fundere over – for alle andre, siger vi bare: velkommen.

[i] https://www.dr.dk/nyheder/seneste/stor-undersoegelse-otte-ud-af-ti-har-staerkt-aandeligt-behov