Menu

Livet Fællesskab

Bliv medlem af SABUS !

SABUS er en forkortelse for Syvendedags Adventistkirkens Børne-, Ungdoms- og Spejderforening. SABUS er en selvstændig forening i Adventistkirken Danmark. Vores fokus er børn, teens, spejdere, studenter, unge voksne og deres familier.

Vores lokale afdelinger findes mange steder i landet, og er som regel knyttet til arbejdet i den lokale kirke. Vores formål er at ruste børn og unge til en sund udvikling, hvor venskab, aktiviteter og undervisning er centrale elementer. Det vigtigste formål med dette arbejde er at vise vejen til et liv med troen på Jesus Kristus.

Adventistkirken begyndte sit organiserede arbejde for unge i 1907, med hvad der på den tid blev kaldt ”Seventh-day Adventist Young People’s Society of Missionary Volunteers”. Ideen var, at unge selv skulle tage ansvar for Guds arbejde, og gøre noget for samfundet omkring sig. Der blev opmuntret til at organisere sådanne foreninger i så mange lokale menigheder som muligt. Efterhånden blev navnet forkortet til “Missionary Volunteers” og dernæst til “Adventist Youth Society”. I dag hedder det på verdensplan ”Adventist Youth Ministries”.

I Danmark ønsker vi at engagere unge mennesker til tro på både Guds rige og samfundet, der omgiver os. Derfor etablerede vi SABUS. Foreningen er bygget på samme demokratiske principper som Adventistkirken Danmark, hvor unge selv deltager i ledelse og organisation, både lokalt og nationalt. Vi ønsker at være engageret og samtidig skabe engagement!  Vi forsøger at gøre noget for hver aldersgruppe og støtter samtidig op om ledere, som til daglig udfører frivilligt arbejde i de lokale menigheder.

A

Læs vedtægterne her