Menu

Fokus på...


Så længe vi lever

Når du ikke længere formidler noget, er du død. Vi formidler noget hele livet. Spørgsmålet er, hvad, hvor meget og hvor tydeligt, vi formidler.

Formidling med omtanke

Når du taler med en ven, og de siger noget, men gør noget modsigende, bliver du uforstående og i tvivl om, hvad din ven egentlig mener. Vi er et lille team, der aktivt arbejder for at inspirere kirkens medlemmer til at formidle ensartet og positivt på en måde modtageren forstår. Vi arbejder også for, at den lokale kirke kan udsende ensartede signaler i alt fra kirkebelysningen og skiltet udenfor, til den stemning og samtale, der er, når man samles. Som kirke ønsker vi at formidle noget, og dette bør vi gøre med forstand og omtanke.

Adventist Communication Academy

Vi ynder at kalde Danmark for et "lille land". Det gør vi ofte, når vi ønsker at understrege, at vores ressourcer og aktiviteter ikke altid kan sammenlignes med andre lande. Adventistkirken har tilsvarende kommunikations- og mediearbejde i alle skandinaviske lande, og for bedre at udnytte fælles ressourcer og samarbejde om fælles arrangementer, er det skandinaviske samarbejde samlet i Adventist Communication Academy.