Menu

Uddannelse for evigheden

Vi tror, at uddannelse er en livslang proces, der skal aktivere alle dele af vores person - ikke kun den boglige. Vores uddannelsesfilosofi bygger på de principper, vi finder i Bibelen, og som omtaler uddannelse af hele mennesket i en proces, der starter ved vores fødsel og fortsætter i et liv efter dette. Hvad du gør i dag, har betydning for morgendagen.

Adventistkirken ser det som en hovedopgave at skabe rammer for menneskers vækst: fysisk, mentalt, akademisk og åndeligt. For os er det vigtigt, at hele mennesket er involveret i processen. I vores kirker er der undervisning af de helt små børn, hvor vi igennem leg og bibelhistorier forsøger at plante positive tanker. For at varetage den mere formelle uddannelse driver kirken flere grundskoler, både i Danmark og i udlandet. Vi har også andre tilbud, som videregående skoler og universiteter.

"Vi ønsker at skabe et trygt miljø for børn og lægger vægt på,

at børn lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati."

Alle vore skoler er åbne for enhver, der ønsker et alternativ til det danske uddannelsestilbud. Vi ser på ingen måde de øvrige uddannelsestilbud som dårlige, men som privat skole har vi dog den luksus at kunne vælge vores ideologiske grundlag, og på samme måde følge den skolenorm, som vi er pålagt fra myndighedernes side.

Frihed og respekt til alle vores elever

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt - både lærere og elever. Vi ønsker at skabe et trygt miljø for børnene og lægger vægt på, at børnene lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati. Hos os rummer vi hinandens forskelligheder, og accepterer ikke dårligt sprogbrug og mobning.

Det arbejder vi for

Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at vi tilbyder undervisning, som har til formål:

  • At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
  • At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
  • At stimulere til selvstændig tænkning
  • At give eleverne solide faglige kundskaber
  • At stimulere elevernes kreativitet
  • At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden

Velkommen til alle børn

For at blive elev på en af vores skoler behøver barnet ikke at have en bestemt livsholdning – selvom skolen drives af Adventistkirken, og derfor har en grundlæggende kristen livsholdning. Vi forventer dog, at barnet har respekt for forskellige livsholdninger, og vil dele vores værdier – samt at forældrene deler vores mål.

Vi ser frem til at også byde dit barn velkommen til vores forskellige tilbud for børn og unge!