Menu

HASDA passer på fortiden

Man skal kende sin fortid, for at forstå fremtiden. Hvad gjorde vores forældre, bedsteforældre eller oldeforældre i adventmenigheden? Hvorledes tænkte og handlede de? Hvordan fik de menighederne til at fungere? Ja, der er mange spørgsmål, som nogle mangler svar på. Det er blandt andet det vi arbejder med i HASDA – for at bevare vores fortid, så vi kan finde vej i fremtiden.

Der sker hele tiden noget nyt omkring os. Forandringer er uundgåelige – også i Adventistkirken. En kirke får nye vinduer, indgangen, eller veje og tilkørsel ændres. Der kommer nye medlemmer, og andre er der ikke mere. Der er derfor god grund til at tage billeder, for man glemmer hurtigt, hvordan tingene var. Sådan er det også med det åndelige liv i menigheden.

HASDA varetager historisk materiale for flere områder i Adventistkirken og omfatter blandt andet følgende områder:

• Adventistkirken generelt
• De forskellige menigheder
• Præster og medlemmer
• Slægter og enkeltpersoner
• Kirkens erhverv, fag og virksomheder
• Afdelinger og foreninger
• Begivenheder

Samlingerne kan besvare mange spørgsmål

Hvem er adventisterne?

Hvilke aktiviteter og begivenheder har der været i Adventistkirkens fortid?

Hvilken menighed tilhørte mine bedsteforældre?

Hvordan så deres menighed ud?

Alt i alt er arkivet i stand til at hjælpe de fleste af dets brugere med oplysninger om Adventistkirken, dens afdelinger og foreninger, adventistinstitutioner og skoler samt menigheder, personer og begivenheder siden 1877, hvor de første skridt blev taget imod oprettelse af Adventistkirken i Danmark. Arkivet råder over godt 90 hyldemeter skrevne arkivalier, der rummer et væld af vidnesbyrd om Adventistkirkens og dens medlemmers historie. Heraf stammer en hel del fra Adventistkirken, menigheder, foreninger og institutioner samt privatpersoner.

Arkivalier

Arkivalier fra Adventistkirken stammer først og fremmest fra ophørte afdelinger i forbindelse med ændret organisatorisk struktur, f.eks. fra ophøret af Vestnordisk Union og Vestdansk Konferens. Menigheds- og foreningsarkiver består typisk af forhandlingsprotokoller, regnskaber og medlemsprotokoller samt materialer fra arrangementer, stævner og mærkedage i menighedslivet. Desuden findes her de fleste danske adventistmenigheders historie op til ca. 1990, der fortæller om menighedernes udvikling. Herefter må disses historie suppleres med oplysninger fra menighedernes månedlige menighedsnyt, som også findes på arkivets hylder. Institutionsarkiver er arkiverne for (ophørte) institutioner, f.eks. Nordisk Filantropisk Selskab, Skodsborg Badesanatorium og Nutana. De består typisk af vedtægter, forhandlingsprotokoller, regnskaber, korrespondance og reklamer. Skolearkiver – ophørte såvel som eksisterende – findes også i HASDAs samling, f.eks. fra Århus Privatskole og Vejlefjordskolen. Personarkiver kan rumme alle mulige personlige dokumenter, breve og postkort, dagbøger, manuskripter/prædikener og notater.

Andre dele af vores samling

Nekrologer fra Adventistkirkens officielle begyndelse i Danmark (1877). Mange oplysninger kan findes i Tidskrifter og bøger fra Adventistkirkens organer op igennem tiden. Desuden findes stort set alle titlerne på de bøger og tidsskrifter, som Dansk Bogforlag og dets forgængere har udgivet. Nyttige informationer kan også findes i arkivets samling af småtryk og pjecer. Udklipssamlingen rummer mange forskellige avisudklip om Adventistkirken, institutioner og privatpersoner.

Fotos, film, dias, video, CD og DVD. Arkivets måske mest populære samling er de ca. 3.000 papirbilleder af talrige facetter af Adventistkirkens menighedsliv, menighedsmedlemmer, institutioner, deres aktiviteter og personale. Hertil kommer også digitale billeder. I samlingen indgår både amatørfotos og professionelle fotografers billeder. I arkivets samlinger indgik en del film fra 1930’erne og længere op i århudredet. Disse er nu overspillet til video, CD og DVD. Filmene handler typisk om livet på Skodsborg Badesanatorium, Vejlefjord Højskole (i dag Vejlefjordskolen), stævner og lejre.

Lydkassetter og bånd. Arkivet er i besiddelse af ca. 400 lydkassetter og -spoler, især med gudstjenester og prædikener. Bogsamlingen består af ca. 2000 bind.