Menu

Tiende med tillid

Du har måske hørt om "tiende"? I mange kristne forsamlinger betales der "tiende", men hvad betyder dette, og er det noget for mig?

Kort fortalt, betyder "tiende" i kristen sammenhæng, at man støtter kirkens arbejde med 10% af det man selv tjener. På den måde, er det muligt for de troendes fællesskab at have midler til forkyndelsen af evangeliet.

Hvorfor angår dette mig?

Vi har alle interesse for et eller andet. Det kan være sport, politik, dyrevelfærd og meget mere. Det som interesserer mig, bruger jeg tid og værdier på.

Egoismen kender vi alle. Den er en del af os. Det at tænke mest på sig selv. Vores basale instinkt som mennesker, er at redde mig selv fremfor den anden. At stå i køen i Netto og se personen foran tage de sidste 2 liter mælk i en krise, gør os vrede. At se egoismen spejlet i andre bryder vi os ikke om.

Når jeg ser blomsten på marken en forårsdag ved jeg, at blomsten ingen bekymring har haft med den jord den vokser i, eller de livsbetingelser den har. Den er der bare, mens den vender sig mod lyset og glæder mig som ser den. Troen på Gud er som denne blomst. Min eksistens er uden min egen anstrængelse. Vores grundlæggende livsbetingelser som mennesker er forskellige, men vi har alle til fælles, at livet og vores omgivelser er givet os uden vores medvirken. At tage vare på dette så længe jeg lever, kan gøres i den ultimative egoisme, eller efter principper om taknemlighed over livets gave.

Hvad er den bibelske baggrund for tiende?

”Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud” (5 Mosebog 10,14). Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang på Abrahams tid (1 Mosebog 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår mellem Gud og mennesker meget tidligt omtalt i Bibelen. Senere forklarer Gud systemet for Israel gennem Moses. Det var dels for at få israelitternes samfund til at fungere og dels for at give dem en mulighed for at takke ham og huske de velsignelser, han havde givet dem. Systemet bestod i, at israelitterne lagde 10 % af deres dyr, korn og anden indkomst til side, og at denne mængde varer blev givet til levitterne. En "levit" var navnet på en præst i Israel, og ingen af dem kunne eje jord. Det var tydeligvis Guds tanke, at betaling af tiende ikke kun var en udgiftspost for folk, men en tillidssag mellem de enkelte og Gud (3 Mosebog 27,30).

Det kan synes som om Gud visste at menneskets egoisme til sidst kun sikrer den enes overlevelse, og for at modvirke denne impuls, løste Gud to problemer på en gang. Tienden der gives i taknemlighed og erkendelse af livets gave, inspirerer mig til at være mindre egoistisk. Men tienden forsvinder jo ikke op til Gud i den blå luft. Den opgave vi som troende har fået, om at dele det glade budskab til andre mennesker, bliver langt mere effektivt om der er ressourcer til opgaven. Derfor er tiende et smart princip. Det gør noget både for mig og for Guds sag på samme tid.

Hvad bruges tiende til i adventistkirken?

Når du betaler tiende til adventistkirken, bruges disse penge ikke til at bygge kirker. Det bruges heller ikke til lys og varme i kirken. Vi kalder tiende for "betroede midler". Det vil sige, at det er midler som kirken har modaget til det formål som bibelen fortæller det skal bruges til. Derfor benyttes tiende til at lønne præster og evangelister, evangeliske projekter og adminstration af kirkens arbejde. Alt andet der er brug for, som lys og varme, inventar og andre tjenester, er baseret på andre frivillige gaver. Alle de lokale menigheder, deles selv om driftsudgifter, og medlemmer giver også gaver til kirkens nationale formål og projekter. At give, er et vigtig kristent princip. Men det er ikke en tvungen kirkeskat, for så var det ikke baseret på troens taknemlighed. I Guds rige er der nemlig ingen tvang.

Hvordan gør jeg hvis jeg vil give tiende?

Det vigtigste er ikke pengene. Hvis Gud lavede vin af vand, kan han også lave penge af æbler. Spørgsmået du skal stille dig, er om du ønsker at få del i de velsignelser som er lovet dem som bidrager med tiende. Derfor er tienden i første række en sag mellem dig og Gud. En beslutning du selv tager. Et udtryk for taknemlighed og tillid. Den anden side af sagen, som det også var på Jesu tid, er det praktiske i at disse værdier skal bruges til kirkens arbejde for at forkynde evangeliet. Når du har besluttet dig for at betale tiende til kirken, kan dette gøres på flere måder. Se her hvordan det gøres i praksis.