Menu

Livet Tro

Vi tror på fællesskab

Vi tror et personlig forhold til Gud og de troendes fællesskab er vigtigt

Vi tror at Gud i sin store kærlighed til os mennesker, sendte Jesus Kristus, uskyldig som han var, for at påtage sig menneskehedens skyld. På den måde påtog han sig ansvaret, led straffen for os alle, og skabte muligheden for at sætte os fri. Tilskyndet af Helligåndens usynlige påvirkning, indser vi vort behov for noget større i tilværelsen. Igennem forståelse og tro på at Jesus Kristus døde og opstod fra graven, erkender vi vor totale distance fra Gud. Vi angrer vore egne overtrædelser og er ked af at Jesus måtte gå den tunge vej til en stedfortrædende død. Igennem denne overbevisning, erkender vi at Jesus er Herre og Kristus, min personlige stedfortræder og eksempel. Denne personlige tro på Gud, er udefrakommende, en ufortjent gave.

På grund af Jesus Krisus, bliver vi i Guds øjne ansæt som rene og retfærdige, antaget som Guds sønner og døtre og udfriet fra syndens herredømme og slaveri. Dette punkt i et menneskes liv, kalder vi at blive en troende kristen, eller, som Bibelen omtaler det, at blive født på ny. Helligånden fylder os med troens sind, skriver Guds kærligheds lov i vort hjerte og skænker os kraft til at leve et dedikeret liv til Gud. Når vi forbliver i et forhold til Gud, får vi del i guddommelig karakter og har en forsikring om frelse både nu og for et evig liv.  Vi tror at Jesus ved sin død på korset besejrede ondskabens magter. Han, der gennem sit jordiske liv havde magt over de dæmoniske ånder, har brudt deres magt og sikret deres endelige undergang. Idet vi lever et troens liv, hvor vi igennem bøn og reflektion har samvær med Jesus, vandrer vi i fred, i glæde og i vished om hans kærlighed. Vi er tryg ved at hans sejr giver os sejr over de onde kræfter, der stadig søger at få magten over os.

Nu bor Helligånden i os og giver os kraft. Når vi lever i et forhold med Gud, er vi løst fra byrden af vores tidligere liv. Vi lever ikke længere i mørket, i frygt for onde magter, i uvidenhed og i et live uden retning. I dette nye forhold er vi kaldet til at vokse til lighed med Guds karaktertræk. Dette gøres ved reflektion og bøn, som er en indre eller verbal samtale med Gud. Igennem læsning af Bibelen, får vi Guds riges impulser, hvor hele vores liv bliver et liv i tjeneste og fællesskab med andre. Denne troens glæde, ønsker vi på naturlig måde at formidle til vore medmennesker, så andre kan få del i den samme glæde. At leve i et sådan forhold til Jesus Krisus, vor Herre og skaber, vil Helligånden tilføre os en dimension af livet som ikke kan forklares, men skal erfares. 

Vi tror at et kirkefællesskab, eller menighed, er en gruppe af troende, der bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. Ligesom Guds folk på Det Gamle Testamentes tid, har vi fået en opgave og retning, hvor vi slutter os sammen for at tilbede Gud, for at nyde fællesskabet med hinanden, for at få vejledning i bibelske emner, for at fejre Herrens nadver, for at tjene vore medmennesker og for at forkynde de gode nyheder om Guds frelse til hele verden. Menigheden har sin autoritet fra Kristus, Guds ultimative ord til os, og fra Bibelen, som er det skrevne ord. Menigheden er Guds familie. Her er vi adopteret som Guds børn. Dens medlemmer lever i den nye aftale med Gud. Menigheden kan udtrykkes som Kristi legeme, en samling af troende, for hvem Kristus selv er hovedet. Menigheden kan billedlig udtrykkes som den brud, for hvem Kristus døde, for at han kunne leve i en hellig ægtepagt med os. Når Jesus en dag kommer tilbage til vores verden som sejrherre, vil han tage en dedikeret menighed til sig, bestående af alle troende fra alle tider, som han har frikøbt ved sin død på korset.