Menu

Dette tror vi, Bibelen fortæller os

Bibelen er ikke som Wikipedia eller et andet opslagsværk. Det er heller ikke en bog med samme systematik som en matematisk lærebog. Bibelen er Guds fortælling til mennesker, fortalt igennem mennesker, der levede i sin samtid.

Vi tror på Bibelen og en kærlig Gud, der skabte alt

Vi tror på, at Bibelen er Guds formidling til os mennesker. Heri er al den information, vi har brug for i forhold til et levende forhold til Gud og andre mennesker. Her finder vi beskrevet, hvor alt kommer fra, hvad meningen med alt er, og hvad fremtiden bringer. Vi tror, at en treenig Gud arbejder sammen for at redde mennesket fra et evigt tab og til et optimalt liv, her og nu, og i fremtiden.

Læs mere her

A

Vi tror, Guds plan er at redde mennesker fra det onde

Vi tror, at Mennesket blev skabt i Guds billede, som mand og kvinde, med personligt særpræg, evne og frihed til at tænke og handle. Vi fødes ind i en verden, hvor det onde råder, men hvor Gud har lovet, at alt ondt, sygdom og død en dag skal slutte. Når det sker, vil Gud oprette sit rige, som aldrig vil forsvinde eller gå i stykker. Ondskaben kom ind i vores verden, fordi vore forfædre, Adam og Eva, valgte forkert. Et valg, som en dag kom til at betyde, at Jesus Kristus tog menneskehedens straf på sig, så alle igen fik muligheden for at opnå den tilstand, som Adam og Eva mistede.

Læs mere her

A

Vi tror, at et personligt forhold til Gud og de troendes fællesskab er vigtigt

Vi tror, at Gud i sin store kærlighed til mennesket sendte Jesus Kristus, uskyldig som han var, for at påtage sig menneskehedens skyld. Når vi lever i et forhold med Gud, er vi løst fra byrden af vores tidligere liv. Vi tror, at et kirkefællesskab eller en menighed er en gruppe af troende, der bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. Ligesom Guds folk på Det Gamle Testamentes tid har vi fået en opgave og retning, hvor vi slutter os sammen for at tilbede Gud, for at nyde fællesskabet med hinanden.

Læs mere herA

A

Vi tror på glæden ved at fortælle andre om Jesus Kristus

Vi tror, at den universelle menighed består af alle, der i sandhed tror på Jesus Kristus. Ved de troendes dåb bekræfter man sit standpunkt, og kommer med i de troendes fællesskab. I de sidste dage af verdens historie, en tid med udbredt frafald, vil de troende holde fast ved Guds bud og troen på Jesus. Hver enkelt troende er kaldet til at tage personlig del i denne verdensomspændende vidnetjeneste. 

Læs mere her

A

A

Vi tror på Åndens gaver

Vi tror, at Gud inspirerer os til liv og tjeneste gennem den Hellige Ånd. Dette er en kraft, der er lovet os. Det kan forvandle vores inderste, undertrykke ondskab og gøre os til mere hele mennesker.

Læs mere her

A

A

Vi tror på god forvaltning

Vi tror, at vi som mennesker blev overgivet ansvar for vores klode, dens rigdomme og indhold. Det påhviler hvert menneske at behandle verdens ressourcer på en vedvarende og ikke destruktiv måde, hvor vi anerkender Guds ejendomsret over jorden og alle skabninger.

Læs mere her

A

A

Vi tror på familien og det gode liv

Vi tror at gensidig kærlighed, ære, respekt og ansvarsfølelse danner grundlaget for familiens fællesskab, noget som bør spejle det kærlighedsforhold, Kristus ønsker med de troende. Vi tror mere på orden end kaos, og at Gud igennem Bibelen fortælles os den optimale historie, som er godt at efterstræbe.

Læs mere her

A

A

Vi tror på en ny og bedre verden

Vor verden skal genskabes, og ringen er sluttet med det paradis, der blev tabt for Adam og Eva. Vi tror, at døden opstod som et fremmedelement i universet, som den ultimative ødelæggelse af den livsgnist, som Gud skabte. Gud, som alene er udødelig, vil, når dødens rige er udslettet, give et evigt liv til alle, der i tro ønsker at leve sammen med Jesus.

Læs mere her

A

A

A

A