Menu

RessourcerRessourcer til studiet i Salmernes Bog

Er du underviser eller ordstyrer i en bibelstudieklasse, og har brug for baggrundsviden og inspiration - eller du blot er nysgerrig efter at få en bredere og dybere forståelse af Salmernes Bog, så har du her forskellige muligheder for at få en klarere forståelse af Salmernes Bogs baggrund, opbygning, indhold og formål.

Selvom Salmernes Bog er gammel, så er det vigtigt at opdage, at den berører emner, som er aktuelle i dag.

Materialet er udviklet af Paul Petersen. Der vil løbende blive lagt yderligere materiale op.

Baggrundsmaterialet er inddelt i tre kataloger nedenfor.