Menu

Adventnyt er Adventistkirkens medlemsblad i Danmark. Bladet udkommer 6 gange om året, og sendes gratis til alle, som er medlem af en dansk adventistmenighed. Skulle du ønske at modtage bladet, kan du kontakte redaktionen.