Menu

Hamstring og Jesus?

Af: Lehnart Falk

18.03.2020

Da jeg var dreng, drillede vi mor, fordi hun havde så meget mad i kælderen, at hun kunne klare en belejring.

Vi vidste godt, det var hendes måde at være forberedt på den dag, hvor ingen skal kunne købe eller sælge. Og hun var ikke den eneste, der var forberede sig på den store forfølgelse. Da vi boede i Australien, havde en meget nidkær familie bygget deres hjem om til et fort, med skydeskår og store lagre af mad. De var klar til at kunne klare sig selv.

Kampen for at beskytte sig selv var et resultat af syndefaldet. Jo mere vi forsvarer os, des mere kommer vores sårbarhed og selviskhed til udtryk. Det skete også for Adam og Eva, der havde travlt med at give den anden skylden, for derved at placere sig selv i en bedre lys. Alt dette kom jeg til at tænke på i dag, da jeg så hvor hensynsløst folk hamstrede madvarer, for i hvert fald at kunne tage vare på sig selv. Blæse være med alle andre. Bare jeg klarer mig.

Da jeg sad i bestyrelsens for Danmarks Indsamling, der sendes hvert år i februar på DR TV, lavede vi en nål til at bære på brystet. Det forestillede Danmark placeret i et stort hjerte, og slogan – der stadig bruges – lød, ”et lille land med et stort hjerte”. Nålen skulle appellere til menneskers godhed og villighed til selvopofrelse. Desværre er vores selvopofrelse kun som et tyndt lag lak, der nemt bliver ridset, når hverdagen sparker lidt. Vi har oplevet, at på trods af alle opfordringer fra vores nationale ledere, så tænker alt for mange kun på sig selv når der hamstres.

Jeg undres på, om vi som kristne er meget bedre? Hvor mange kristne mon der var af os i hamstringskøerne? Paulus formaner os til at have det samme sindelag som Jesus (Filipperbrevet 2:3-8), der altid først tænkte på sin næste. Det er derfor, at hvor han er, der er Gudsriget. Vi er fortalt (Mattæus 24:14) at når evangeliet om Riget er udbredt over hele jorden, så kommer han igen.

Herre hjælp os til at leve Riget ud i vores hverdag, og ikke tro, at evangeliet kun skal prædikes! Herre tilgiv os, når vi ikke har det samme sindelag, som du har! Herre hjælp os til det, Paulus lærer os om dig!

”Vær ikke selviske og ærgerrige. Tværtimod, vær ydmyge og gå hele tiden ud fra, at de andre er mere betydningsfulde end I. Tænk ikke kun på, hvad der er til jeres egen fordel, men vis også interesse for de andre. Hold jer Kristi eksempel for øje og hav den samme indstilling som han. ”Skønt har var som Gud, gjorde han ikke krav på sin guddommelige ret; nej, han gav afkald på både magt og herlighed og påtog sig en tjeners skikkelse. Han blev et menneske blandt mennesker. Ja, han bøjede sig så dyb, at han lydigt døde en forbryders død på korset. ”