Menu

Er du aktivistisk?

Blogindlæg er alene et udtryk for skribentens holdning.

Af: Lasse Bech

15.01.2019

Det må aldrig komme så vidt, at vi begrænser vores kristendom til kun at have relevans i den åndelige verden og i vores private gøren og laden.

Det kan være let at begrænse troen til den private sfære. Det ligger meget til os i vores kultur, at tro ikke er noget vi taler åbent om, og vi holder vores tro meget adskilt fra vore øvrige holdninger og handlinger. Nogen vil mene, at religion ikke hører hjemme i det offentlige rum, mens andre opererer med en opdeling af deres virkelighed i en åndelig og en verdslig afdeling. På den måde kan man nærmest tillade sig at være kynisk i politiske eller forretningsmæssige sammenhænge, mens man er blid som et lam i sin såkaldt private eller religiøse sfære. Denne skelnen er nok til dels påvirket af vores lutherske arv, hvor man taler om to regimenter det gejstlige og det verdslige, men det er også i tråd med den sekularisering, der er foregået siden den franske revolution. Denne opdeling kan være meget fornuftig som et værn mod en kristendom, der søger at dominere samfundet eller påtvinge andre de kristne værdier. Her er Jesu ord, at hans rige ”ikke er af denne verden” væsentlige at holde fast i.

Men det må aldrig komme så vidt, at vi begrænser vores kristendom til kun at have relevans i den åndelige verden og i vores private gøren og laden. Jesus viste sig som Herre over alle ting. Vi risikerer, at vi kun halvt tjener ham og at han kun halvt er Herre. Jesus har ikke kaldet os til at være halve disciple. Han siger i sit kald: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.”

Det er også let for os at lade vores tro komme til udtryk gennem ord, og det er meget væsentligt. Men ordene må ikke stå alene og må slet ikke være i modstrid med vores handlinger. Det er sandt, at vi ikke altid formår at leve op til vore idealer, og ingen af os er fuldkomne. Gerningerne er heller ikke en vej til at vinde Guds velvilje, men vores ord er tomme, hvis vi ikke aktivt forsøger at efterleve dem. Holdninger uden handlinger er bare luft.

Bibelen er fyldt med aktivisme. Ezekiel lå på siden, Esajas gik nøgen omkring og Jesus væltede borde. Hvad gør vi?