Menu

Perspektiv

Koranen siger at Bibelen er sand!

Overskriften kan synes mærkelig for de fleste, men Koranen går ikke imod Bibelen. Fortællingen om modsætningen er ikke speciel for nutiden. Både kristne og muslimer har i århundreder argumenteret for, hvor forskellige disse to bøger er.

Hvis vi ser nærmere på Koranens skrifter på det oprindelige arabiske sprog, ser vi, at den islamiske hellige bog snarere peger på Bibelens ægthed. I Koranen kaldes jøder og kristne ”bogens folk“, og Bibelen kaldes ”de tidligere skrifter“. Se herunder nogle passager i Koranen om Bibelen.

Bibelen er Guds sande ord

Sura 2:53. Og husk, at jeg (Gud) gav Moses Skriften og kriteriet, så du kan blive vejledt.

Sura 2:85. Jeg (Gud) gav Moses Skriften og sendte en række budbringere efter ham. Og jeg gav Jesus Marias søn de klare beviser, og jeg støttede ham med Helligånden.

Sura 5:46. I deres fodspor sendte jeg (Gud) Marias søn og opfyldte dermed den Tora, der gik forud for ham, og jeg gav ham evangeliet, hvori der er vejledning og lys, og bekræftede Toraen, der gik forud for ham, med vejledning og vejledning til de retfærdige.

Koranen bekræfter Bibelen

Sura 3:3. Han (Gud) sendte bogen ned med sandheden og bekræftede, hvad der kom før den, og han sendte Toraen og evangeliet ned.

Sura 4:47. O dig, der fik bogen! Tro på, at hvad jeg (Gud) sendte ned, bekræfter, hvad du har, før jeg udsletter ansigter og vender vrangen ud på dem, eller forbander dem, som jeg forbandede sabbatsbryderne.

Muhammed og hans disciple troede på Bibelen

Sura 2:285. Budbringeren (Muhammed) har troet på, hvad der blev åbenbaret for ham fra hans Herre, ligesom de troende gjorde. De har alle troet på Gud, hans engle, hans skrifter og hans budbringere: ”Vi skelner ikke mellem nogen af hans budbringere.“

Sura 5:59. O Skriftens folk! Misundte du os (muslimer), fordi vi tror på Gud og over det, der blev åbenbaret for os og over det, der blev afsløret tidligere (Bibelen)?

Koranen kalder de troende til at opretholde Bibelen

Sura 5:65-66. Havde folket i Skriften (jøder og kristne) troet og været retfærdige, ville jeg (Gud) have eftergivet deres synder og optaget dem i Edens have. Havde de fulgt Toraen og det, der blev åbenbaret for dem fra deres Herre, ville de have modtaget rigeligt ovenfra og under deres fødder.

De naturlige spørgsmål, der opstår, når vi læser disse vers er: hvad med de passager i Koranen, der modsiger, hvad der er skrevet i Bibelen? Hvordan kan Koranen bekræfte, at evangelierne og Toraen er sande, når mange andre passager synes at modsige dem? Muslimer og kristne har undret sig over disse spørgsmål i århundreder. Dette er især relevant, når det gælder passagerne om Jesus og hans mission. Der er tre mulige svar på dette problem:

1. Koranen modsiger sig selv, når den siger, at Bibelen er sand.

2. Koranen havde ret om Bibelen i Muhammeds tid, men teksten i Bibelen i dag er ikke den samme, som han havde.

3. Både Koranen og Bibelen har ret. Versene modsiger ikke Bibelen. En passende oversættelse og tolkning af Koranen vil være i harmoni med Bibelen.

Ad 1. Ikke-troende har i århundreder peget på den tilsyneladende selvmodsigelse i forhold til Bibelen. Men en dybere undersøgelse af Bibelen har altid vist sammenhængen og dybden af Bibelens indhold. Det var forsøget på at løse disse tilsyneladende uoverensstemmelser, der førte William Miller til de opdagelser, der indledte adventistbevægelsen.

Ad 2. Nogle muslimer har hævdet, at den bibel, Muhammed havde, var korrekt, men senere blev forvansket, og de korrekte tekster gik tabt. Men en sådan påstand går imod både fornuft og tro. Arkæologien har fundet utallige gamle manuskripter, der bekræfter sammenhængen i den bibelske tekst gennem århundrederne. Desuden, hvis Gud har bevaret Koranen trofast (som man hævder), ville han så ikke være i stand til at bevare den oprindelige bibeltekst også?

Ad 3. Med denne opfattelse er Koranen faktisk en opfordring til at vende tilbage til Bibelen. Koranens oprindelige arabiske sprog er meget komplekst, hvilket giver mulighed for en bred vifte af fortolkninger. Jeg kan ikke være kategorisk, for jeg har ikke undersøgt hele Koranen. Men indtil videre er de passager, jeg har undersøgt i min afhandling, alle i harmoni med Bibelen efter en passende tolkning af originalen. Én ting er sikkert: Koranen er enig med os i, at Bibelen er sand!

Hvis læserne har spørgsmål til teksten, er man velkommen til at kontakte forfatteren på alex.galindo@adventist.dk

Alex Galindo er præst for menigheden i Den Internationale Adventistkirke i København.

Bragt i Adventnyt · nr. 2 · april 2022