Menu

Start 2024 med høje ambitioner

02.02.2024

Vi er allerede en god måned inde i det nye år, og du har måske allerede glemt dine nytårsforsæt, eller slet ikke gjort dig nogle af frygt for at skuffe dig selv.

I et nyhedsbrev, jeg modtog en af de første dage i januar, var overskriften: ”Start 2024 med høje ambitioner“, og det fik mig til at tænke på kirken, og hvad der skal ske i 2024.

Ledelsen har arbejdet med forskellige projekter, og vi forventer, at 2024 vil være et ambitiøst år – ikke fordi vi har geniale tanker eller evner, men fordi Gud ønsker, at der skal ske noget, og at vi i disse år er velsignet med ekstra muligheder.

Nye ansigter

Noget af det første, der fylder mig med begejstring og håb for 2024, er, at vi kommer til at se otte ”nye“ medarbejdere. Den 1. januar begyndte Risto Paananen arbejdet som præst i Nyborg og Svendborg menigheder og er allerede blevet taget godt imod begge steder. Risto har tidligere arbejdet for os i Nærum og vender tilbage efter 12 års pause, og vi siger varmt velkommen til teamet og ønsker dig Guds velsignelse i din tjeneste.

Nogle dage inde i januar landede Eduardo Folster igen i Danmark efter 18 måneders studieorlov i Canada. Eduardo skal være præst i Roskilde og vil indgå i teamet med Michael Bidstrup og Jan-Gunnar Wold på Midt- og Sydsjælland.

Ligeledes er Matheus da Silva kommet hjem og er startet 1. februar i Aarhus. En væsentlig del af Matheus’ opgave bliver at afprøve nye arbejdsmetoder og kontaktskabende aktiviteter for at se, hvordan vi rækker ud til byen Aarhus. Der er 50.000 studerende i byen, og her bør Adventistkirken have en stærk tilstedeværelse. Det seneste halve år har Sven Hagen Jensen, John Pedersen og Bent Nielsen hjulpet os i Aarhus, og de kommer til at fortsætte frem til sommeren 2024, hvorefter Matheus overtager ansvaret for menigheden.

Den fjerde præst, som vi håber på begynder til efteråret, har vi endnu ikke navn på. Generalkonferencen har bevilget en løntilskudspakke, så vi kan invitere en udenlandsk menighedsplanter, der har erfaring med at arbejde i storbyer med unge mennesker, til at arbejde for os. Der foregår allerede samtaler med potentielle kandidater, og vi håber snart at kunne melde et navn ud.

Sammen med vores internationale kirke ICC i København er vi i gang med at rekruttere to volontører, som skal hjælpe med musik og arbejdet med børn og unge, og vi håber, de kan begynde deres arbejde her til foråret.

Grønland

De sidste to nye medarbejdere håber vi kommer på plads i efteråret 2024, hvor vi igen kan sende et missionærpar til Grønland. Sammen med Adventist Frontier Mission har vi allerede besluttet os for at sende Beryl og Joe Nyamwange til Grønland. Senere på foråret skal de på tre måneders forberedende kursus, og til efteråret håber vi, de kan rejse. Vi er i gang med kontakt til lokale myndigheder og ejendomsmæglere for at forberede deres ankomst, og ligeledes har vi fået nogle spændende kontakter, der på sigt kunne hjælpe os med et særligt arbejde på sundhedsområdet.

Vi siger også farvel

Efter en livslang tjeneste for Adventistkirken forskellige steder i Europa og med de sidste godt 11 år i Danmark takkede Henrik Jørgensen af med udgangen af sidste år og har valgt at gå på pension. Kære Henrik, vi er taknemmelige for din tjeneste og alt det, du har bidraget med. Må Gud velsigne dig i næste fase af livet.

Linea Christiansen har været en trofast hjælp i vores medieafdeling, men slutter med udgangen af januar. Vi er meget taknemmelige for alt det, Linea har bidraget med af kreativitet, engagement og passion for mission. Vi ønsker dig god rejse til Australien og beder til, at opholdet på Arise må blive til velsignelse for dig og kirken.

Vi siger også ”farvel“ til Jerslev menighed, som var blandt Danmarks ældste menigheder. Store udgifter til vedligeholdelse af bygningen samt et faldende medlemstal har gjort, at menigheden har valgt at opløse sig selv og støtte op om nabomenighederne. Vi glæder os over og takker for alle de gode minder og det fine arbejde, der i årenes løb er sket fra Jerslev menighed. Med et svagt faldende medlemstal på landsplan kommer vi de kommende år til at skille os af med yderligere kirker. Nogle steder vil menigheden fortsætte i andre rammer, andre steder vil man tilslutte sig en nabomenighed.

Midt- og Sydsjællandsprojekt

Som nævnt tidligere har Jan-Gunnar Wold og Michael Bidstrup taget initiativ til at arbejde på tværs af denne region, som nu også vil inkludere Roskilde. Deres ønske er at involvere flere lægmedlemmer og bryde ud af de sædvanlige kirkelige rammer med fire regionale samlinger for at styrke fællesskabet og øge bevidstheden hos os alle om vores rolle som Jesu disciple i hverdagen.

Københavnsprojekt

En anden ting, der fylder mig med begejstring og håb for 2024, er det, vi så småt har startet i København. Som tidligere omtalt i Adventnyt har Unionsbestyrelsen besluttet, at der skal ske en øgning af aktiviteter og tilbud til unge i Københavnsområdet. Der kommer til at være forskellige tiltag, som bliver samlet under en paraply, der handler om at række ud til den næste generation og give troen videre til dem, for at de kan blive rodfæstede efterfølgere af Jesus og give troen videre til deres jævnaldrende. Det bliver den kommende menighedsplanters vigtigste opgave at fokusere på at få nye disciple i alle aldre.

Ejendomsprojekter

Et af de strategiske fokusområder for denne periode er vores ejendomme. Nogle skal sælges, mens andre skal fornys og omdannes til at tjene de formål, vi i dag har brug for, for at række ud til mennesker omkring os.

Himmerlandsgården kommer til at få en større opgradering af værelsesfløjen i annekset, vi installerer solceller, og der er flere fornyelser på tegnebrættet. På Svanevej i København ønsker vi at opgradere de meget dårlige rammer og har søgt om tilladelse til at bygge nyt. Ansøgning er sendt til Københavns Kommune, men det er endnu for tidligt at sige, hvad vi får lov til. På samme måde er der konkrete overvejelser om at omdanne og udbygge kvadratmeterne på Fuglebakkevej i Aarhus, så der ligesom planerne på Svanevej bygges lejeboliger, der kan finansiere ombygningen.

Julekalender 2023

Så håber jeg, du husker Adventistkirkens julekalender fra sidste år, hvor vi satte fokus på det sociale arbejde. Tanken var, at det skulle inspirere dig til at gøre noget lokalt i din menighed. Som du kunne se (eller gense på adventist.dk/xmas), var flere af initiativerne meget enkle at gå til og handlede primært om at danne relationer og skabe tillid og troværdighed, så vi kan få chancen for at dele vores håb med andre. Tag inspirationen med til jeres missionsgrupper eller menighedsbestyrelser og se, hvad I kan gøre i din menighed.

Godt Nytår fra os tre i ledelsen

Som du sikkert fornemmer, er der grund til at starte 2024 med høje ambitioner. Ikke på grund af det, vi kan udrette, men hvad Gud kan udrette igennem os. Der er mange nye initiativer for 2024, som med Guds hjælp kan sætte den positive tone og forventning til aktivitetsniveauet i årene fremover for missionsarbejdet i Adventistkirken i Danmark. Det er ledelsens håb og bøn, at Gud vil velsigne hver menighed og de landsdækkende initiativer for 2024.

 

Til oversigt