Menu

Nyheder

Sag om sabbathelligholdelse på arbejdsmarkedet

07.09.2022

Højesteret har onsdag 6. sept. 2022 afgjort, at en lærer på et gymnasium, der ikke ønskede at møde op på en lørdag til et åbent hus-arrangement på grund af sin religion, blev stillet ringere på arbejdsmarkedet da ledelsen bad ham om at møde på arbejde på hans helligdag.

Højesteret fandt det godtgjort, at pålægget om fremmøde var nødvendigt, og at afskedigelsen derfor ikke strider mod forskelsbehandlingslovens bestemmelser. Samtidig slår dommen fast, at adventisten blev stillet ringere end andre pga. sin religiøse overbevisning. Dog tillader Ligebehandlingsloven forskelsbehandling, hvis det er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. Højesteret har i denne konkrete sag fundet, at det var tilstrækkeligt afgørende for skolen, at netop denne lærer mødte op, og at der ikke var andre, der kunne udføre den samme opgave.

Adventistkirken har naturligvis fulgt sagen med interesse, da det er et af kirkens medlemmer, der er blevet forskelsbehandlet, og fordi det kan have konsekvenser for andre adventister. Det er Kammeradvokaten, der har ført sagen på vegne af Ligebehandlingsnævnet. Derfor er det på sin vis den danske stat, der har ført sagen og tabt.

Afgørelsen er naturligvis skuffende set fra Adventistkirkens perspektiv og det virker også som en voldsom håndtering at skride til en afskedigelse uden først at søge alternative løsninger.

Det er dog vigtigt at holde fast i, at dette ikke indebærer, at adventister kan pålægges fremmøde på en sabbat (lørdag) til hver en tid og i enhver situation. Tværtimod er det slået fast, at det altså skal være nødvendigt, hvis et sådant krav stilles. Det, der dog kan virke noget foruroligende er, hvis det alene er arbejdsgiveren, der afgør nødvendigheden i dette krav. I den konkrete sag havde skolen kun én idrætslærer og idrætsfaget var meget vigtigt at promovere. Derfor må konklusionen være, at hvis der findes afløsere på en arbejdsplads, eller hvis det ikke er afgørende at opgaven bliver udført, så vil en arbejdsgiver ikke kunne pålægge en adventist fremmøde på en sabbat.

Lasse Bech, næstformand for Adventistkirken

 

Læs mere om Sabbat som hviledag her

Lyt til RADIO4 interview med Lasse Bech om sagen her

Til oversigt