Menu

Nyheder

Over 100 præster samlet på et sted

29.08.2023

Hvordan formidles evangeliet til mennesker her i Norden, som ikke har en religiøs baggrund eller interesse?

Dette var det centrale spørgsmål på en konference for nordiske adventistpræster ved Gøteborg i Sverige. Mange præster arbejder med kirker, hvor menighedens størrelse har haft sin storhedstid og hvor afstanden til kollegaer er lang. Derfor er det også godt at samles på tværs af nordiske regioner. Over 100 præster fra Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark mødtes sidst i august 2023 for at få ny inspiration, netværke og udveksle erfaringer.

Programmet var tilrettelagt med deltagelse af alle de involverede lande, og fra Danmark var det Bjørn Ottesen, som var tovholder. Adventistkirkens divisionsleder Daniel Duda indledte konferencen med at sætte fokus på, hvordan Adventistkirkens historie har påvirket nutiden på godt og ondt, og hvilke udfordringer dette har givet for kirkens selvforståelse og mission. Med undervisere fra flere lande blev deltagerne udfordret til at tænke konstruktivt i forhold til de problemstillinger, alle oplever i et sekulært samfund. Metoder, som var gangbare for 60 år siden, viser sig ofte at være en hindring for at løse dagens problemstillinger. At hente inspiration i, hvordan andre lande eller andre kollegaer håndterer udfordringer, kan have stor værdi, og derfor udtrykte mange, at samlinger på tværs af nationer har stor berettigelse.

Møderne var omkranset af åndelig inspiration med sang og musik, bøn og refleksion. Et stort arbejde var lagt i at tilrettelægge et varieret program, på en skøn lokation ude i naturen tæt på Gøteborg. Den inspiration og viden som blev delt, er det nu op til den enkelte at omsætte i praksis i alle de adventistkirker, som var repræsenteret ved en præst. Mange udtrykte, at det kun kan gå for langsomt med et gensyn ved en anden anledning.

Til oversigt