Menu

Nyheder

Adventistkirke fylder 100 år

02.08.2020

Tekst: Andreas Søndergaard
Foto: Sven Hagen Jensen

Den 3. juli 1920 stiftede Syvendedags Adventisterne en lille menighed i Viborg. Man mødtes i hjemmene, på lysbadeanstalten eller i lejede loger og på Afholdshotellet, indtil man i 1951 kunne indvie den nuværende kirkebygning på hjørnet af Ursinsvej og Chr. Erichsøns Vej.

Menigheden har i tidens løb været betjent af 28 forskellige præster, hvoraf nogle var bosiddende i lejligheden ovenpå kirken.

Det nuværende præstepar, Ingelis og Sven Hagen Jensen, har ledet menigheden siden 2007 og især fokuseret på socialt arbejde blandt flygtninge og udlændinge, som er kommet til byen.

Kirken er nok bedst kendt i nabolaget for kirketårnet med uret, og i tidligere år som et samlingspunkt for områdets børn med søndagsskole og udflugter. Hver lørdag er kirken åben for bibelstudium og gudstjeneste.

Syvendedags Adventisterne betegner sig selv som en protestantisk frikirke og er kendetegnet ved, at de holder den bibelske sabbat (lørdag) hellig og ser frem til Jesu genkomst (heraf navnet “adventist”). Som de fleste andre frikirker praktiserer de voksendåb.

Adventisterne er også kendt for deres interesse for sund levevis. Et regulært 100-års jubilæum kunne ikke gennemføres på nuværende tidspunkt på grund af restriktionerne i forbindelse med corona-pandemien, men tænkes gennemført senere på året.

Tilbage til oversigt