Menu

Årsmøde aflyses og generalforsamling udskydes

19.03.2020

Vigtig orientering fra ledelsen om aflysning af årsmøde og udsættelse af generalforsamlingen 2020

Kære Syvende Dags Adventister i Danmark. Det er en alvorlig situation Danmark og resten af verden befinder sig i. Det er nyt territorium for os alle sammen. På ganske få dage har det offentlige truffet meget vidtgående beslutninger for at beskytte os som borgere. Disse foranstaltninger er truffet for din og min sikkerhed.

Ledelsen har naturligvis løbende fulgt med og har afventet hvilke tiltag, der tages, men efter endnu en stramning og udsigten til at epidemien fortsætter uden at vide hvornår det er ovre, har ledelse sammen med Unionsbestyrelsen besluttet at aflyse årsmødet og udsætte generalforsamlingen som var annonceret til den 20. til 24. maj i år.

§5.1 i vores vedtægter siger: ”Trossamfundet afholder ordinær generalforsamling hvert fjerde år på sådan tid og sted, som bestyrelsen måtte bestemme”, men vedtægterne tager ikke højde for at en generalforsamling kan tvinges til at blive udskudt.

Ledelsen arbejder på forskellige modeller, som vi undersøger og melder ud, så snart vi får større overblik over virus-situationen.

Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvornår generalforsamlingen så bliver, men den nye dato vil blive annonceret så snart den foreligger, og vil indkaldes med det sædvanlige varsel på mindst tre uger.

Når det gælder de delegerede, der allerede er valgt eller er ved at blive valgt, vil menighedssekretærene få direkte besked fra Marianne Dyrud om, hvordan de skal forholde sig.

Det er først og fremmest af sikkerhedshensyn til hinanden, at vi aflyser årsmødet og udsætter generalforsamlingen. Om nogle uger kommer til at påvirke langt flere, end vi i dag kan forestille os. Derfor ser det ikke ud til, at denne krise er overstået på et par uger. Det er muligt at sanktionerne lempes, men smittefaren vil forsat florere i mange måneder endnu. Med en stor del af alderssammensætningen i kirken som er i den sårbare ende for smitte, mener ledelsen ikke det er forsvarligt at gennemføre et årsmøde med tæt på 1000 mennesker samlet og ej heller en generalforsamling med over 200 samlet i maj.

Vi er alle kede af situationen og ingen af os havde ønsket at udsætte generalforsamlingen. Det giver os alle ekstra arbejde og udfordringer, men sammen kommer vi igennem det og finder løsninger. Jeg er fortrøstningsfuld og er overbevist om, at Gud står ved vores side og er med os igennem disse svære tider.

Allermest er vi kede af de mange mennesker som allerede er ramt og vil blive ramt at virussen. Lad os bringe hinanden frem for Gud i forbøn og støtte hinanden. Befolkningen rykker tættere sammen, og det gør vi også, villigheden til at hjælpe er stor og lad os være dem, der går foran og sætter det gode eksempel, at vi hjælper og passer på hinanden.

Tak for din forståelse og støtte.

Thomas Müller, Marianne Dyrud, Kristinn Odinsson.

Tilbage til oversigt