Menu
Foto: Ole Jakobsen

50 år med sol på bakken

22.10.2023

Den 26. september 2023 var det 50 år siden, at Plejecentret Solbakken i Randers blev indviet som det første adventistplejehjem vest for Storebælt. I den anledning bringer vi en lille artikel om plejehjemmets oprettelse og udvikling.

Baggrunden for Solbakkens opførelse var, at ældre adventister i Vestdanmark ikke var særligt indstillet på at flytte til Aftenhvile i Nærum, når behovet for at flytte på plejehjem opstod. Og forholdene på de kommunale plejehjem var ikke optimale for adventisterne, særligt kosten voldte problemer.

Derfor gik man i begyndelsen af 1970’erne i gang med at finde et sted at kunne opføre et adventistplejehjem i Jylland eller på Fyn. Det skulle helst ligge nær en større by, kollektiv trafik og en adventistkirke. Og i Randers fandt man en grund, hvor der blev mulighed for at opføre såvel plejehjem som kirke.

Der er sket meget

På 50 år er der selvfølgelig sket en stor udvikling i ældrepleje og plejehjemsdrift, og på Solbakken er man ikke bare fulgt med, men man har på mange områder også været foregangsfolk. Samtidig har man pga. Solbakkens forholdsvis beskedne størrelse, sammenlignet med moderne kommunale plejehjem, kunnet opretholde en mere hjemlig atmosfære og en nærhed mellem beboere, pårørende og personale, som det kan være svært at opnå i den kommunale stordrift.

I dag er Solbakken et moderne plejecenter med 31 lejligheder og 11 tilknyttede ældreboliger med kald. Her er uddannet personale fra sygeplejersker over social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere til ergoterapeut, fysioterapeut og ernæringsassistenter, som sørger for, at beboerne får den nødvendige hjælp, pleje og især omsorg.

Beboerne har deres egne godt indrettede lejligheder med eget bad og tekøkken, og der er både lejligheder til enlige og til ægtepar. Men også på fællesarealerne er der en hjemlig stemning, f.eks. i den hyggelige dagligstue og spisestuen. Og udenfor Solbakkens trygge mure kan man nyde godt af en sansehave, petanquebane og i det hele taget skønne grønne omgivelser med stier til spadsereture.

Solbakken har sågar sine egne får, man kan se til. Alt bliver holdt i god stand af egne servicemedarbejdere, som også er lige ved hånden, hvis noget skal ordnes i beboernes lejligheder. Rengøringsmedarbejdere sørger for at holde rent, så plejepersonalet kan koncentrere sig om beboernes omsorg.

Solbakkens køkken

Noget af det, man som beboer på Solbakken nyder særlig glæde af, er stedets køkken. Her laver man al maden fra bunden med fokus på friske og bæredygtige råvarer, og der bliver stort set ikke anvendt halvfabrikata, da det er vigtigt at have styr på madens sammensætning.

Lige fra starten i 1973 har Solbakkens køkken leveret fuldt vegetarisk kost, som man kan supplere med kød- og fiskeretter et par gange om ugen, hvis man har lyst til dette. At maden bliver lavet i huset, giver også en god stemning, når man kan gå og dufte, hvad man skal have til middag. Det giver også mulighed for hurtig tilpasning, hvis en beboer f.eks. døjer med appetitten – så kan man måske lokke en ekstra bid ned ved at lave en livret. På grund af nærheden er køkkenpersonalet i god berøring med beboerne, og beboerne er med på råd om menuens sammensætning.

Lige fra man flytter ind på Solbakken er der en tæt dialog mellem personale, beboer og pårørende, og der bliver udarbejdet personlige pleje- og aktivitetsplaner, som løbende bliver tilpasset. Stedets størrelse gør, at alle medarbejdere kender beboerne, men nogle har selvfølgelig et større kendskab og en større kontakt med den enkelte.

De fleste beboere vælger den samme læge ved indflytningen, hvilket er medvirkende til, at også lægens kendskab til den enkeltes trivsel forstærkes. På Solbakken lægger man vægt på, at når plejepersonalet kommer ind til den enkelte beboer, ser de først beboeren og dennes behov og ikke den liste med opgaver, der gerne skulle løses, for nogle dage kan den enkelte have mere brug for f.eks. at komme ud at gå en tur end lige at få skiftet skjorten.

Certificering

Et af de områder, man på Solbakken har været foregangsfolk, var, da man i 2020, som det første plejehjem i Danmark, af DGi blev certificeret i pædagogisk idræt. Dette betyder, at træning og bevægelse – som jo ikke er mindre vigtigt, når man kommer op i årene – helst skal være sjovt og ikke bare en sur pligt.

Beboerne på Solbakken er sammensat af adventister fra hele landet og desuden ikke-adventister fra lokalområdet i Randers. Hver dag er der andagt i dagligstuen, og fra fredag aften holdes sabbat.

Da Adventistkirken ligger lige ved siden af, er det ret let at kunne komme med til gudstjenesten sabbats formiddag, men der er også mulighed for at kunne følge den fra egen lejlighed via TV, hvis ikke kræfterne slår til.

Centerleder Claus Mester og hans medarbejdere driver Solbakken ud fra devisen, at man selv skal have lyst til at bo her, hvis man en dag får behov for det.

Til oversigt