Menu

Livet Fællesskab

A

Følg med på denne side for information om Coronavirus og kirkens aktiviteter. Vi opdaterer information ved ændringer.

Åbning af vores kirker

Opdateret 18.05.20

Åbning af kirker i Syvende Dags Adventistkirken

Adventistkirken ønsker at gå foran med at sikre trygge fællesskaber i trygge rammer. Hellere lade forsigtighedsprincippet råde. Ledelsen minder om, at webkirke.dk fortsætter i det nuværende format til udgangen af juni måned, og der arbejdes på planer om at gøre tilbuddet permanent. Dette vil være et supplement til de små menigheder, der har svært ved at finde en prædikant samt være et tilbud målrettet venner udenfor kirken, der endnu ikke har deres faste gang i en Adventistkirke.

De officielle retningslinjer (17. maj 2020) er opsummeret i seks punkter. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i kirkens lokaler, men fortsat til aktiviteter udendørs.

1. Maksimalt 1 besøgende pr. 4 kvm.
2. Lokalet indrettes så smittefare minimeres
3. Informationsmateriale skal være synligt og der er ingen adgang for personer med symptomer på COVID-19.
4. Der er skal udpeges ansvarlige, som sikrer at retningslinjer overholdes
5. God adgang til håndvask eller alkoholbaseret (70-85%) hånddesinfektionsmiddel
6. Ved udlevering af mad skal der bruges handsker, hvis fødevarerne berøres. I tillæg anbefales 1 meters afstand mellem personer og 2 meters afstand ved sang. (Se vedhæftet
bilag med de officielle retningslinjer for yderligere anbefalinger.)

Genåbning af kirken
Inden genåbning af en kirke, skal den enkelte menighed gennemføre en risikovurdering, hvor blandt andre ting følgende vurderes:
• Pladsforhold
• Antal deltagere afklares i forhold til kirkerummets kvadratmeter
• Indretning af kirkesal, eller mødelokale
• Antal deltagere afklares i mindre lokaler til fx bibelstudium og børnebibelklub
• Hygiejne
• Rengøringsniveau og -frekvens
• Aftørring af alle berøringsflader
• Adgang til sprit ved indgangen
• Alderssammensætning af medlemmer i forhold til, hvornår det er hensigtsmæssigt at åbne
• Afvikling af gudstjenester og møder
• Bør menigheden tilbyde flere gudstjenester?
• Skal det være flere kortere gudstjenester?
• Kan der på forhånd inviteres til gudstjenester, så man ikke dukker forgæves op?
• Kan gudstjenester gennemføres udendørs? (husk at forsamlingsforbuddet gælder, som forhåbentligt bliver hævet i begyndelsen af juni)
• Hvem er ansvarlig for overholdelse af retningslinjer for bl.a. deltagerantal
• Strategi for håndtering, når max deltagertal er opnået, fx med livesending i et tilstødende lokale
• Synlige skilte fra sundhedsstyrelsen –
Før en genåbning skal Unionens næstformand rådføres og orienteres, hvor følgende skal fremgå:
    • Oversigt over lokaler i kirken med antal kvadratmeter og tilladte besøgende
    • Strategi for afvisning ved fyldte lokaler
    • Plan for rengøring
    • Ansvarsperson udpeget

Derudover opfordrer ledelsen til, at der lokalt udarbejdes et frivilligt tilbud om at tilmelde sig et nyhedsbrev eller deltagerliste med telefon eller e-mail, så der efterfølgende kan orienteres, hvis der har været smittede i kirken. Menighedsledelsen bør udarbejde information til medlemmer på forhånd inden de møder op i kirken, hvor man beskriver hvordan gudstjeneste og andre aktiviteter foregår og de initiativer til forebyggelse man har taget. En hjælp til ”hvordan vi hilser på hinanden” vil også være nyttig at italesætte.

Andre arrangementer
• Fællesspisning undgås indtil videre, eller gøres til udendørs picnic, hvor hver medbringer egen madkurv (husk at forsamlingsforbuddet gælder, som forhåbentligt bliver hævet i begyndelsen af juni)
• Nadver anbefales i første omgang udsat til august.

Kirkeministeriet skriver til os: ”Retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund er dynamiske og tilpasses løbende situationen” og på samme måde skal ovenstående ses som et levende dokument og vil blive opdateret løbende. Seneste opdaterede vejledning vil altid findes på adventist.dk/corona.

Tak fordi du er med til at skabe trygge rammer om vores fællesskab. Vi spreder håbet ikke smitten!

Ledelsen,
Thomas Müller, Marianne Dyrud, Kristinn Odinsson

Hent Adventistkirkens anbefalinger her

Hent Kirkeministeriets anbefalinger her