Menu

Livet Tro

Er lørdag bedre end søndag?

Selv om Fakta er åben om søndagen, er du sikkert bekendt med at søndagen er "den kristne hviledag". Du har måske også hørt, at fredagen er den muslimske hviledag. Men har du hørt om, at nogen også fejrer lørdag ? Giver det mening?

En god tradition er godt

At stoppe op, rive lidt tid ud af kalenderen, finde tid til ro og refleksion, ved vi alle er godt. Hvis man formår at gøre det til en tradition, det at slappe af eller lukke verden ude for en tid, eller skabe familiemekanismer, hvor fællesskab og nærvær er tilstede, så anser vi det for ekstra godt, og vi bliver stolte af at have balance i livet. Hvis du savner fællesskab eller nærvær med din partner eller dine børn, og enkelte gange formår at rejse på en “alt inklusive” ferie, vil det måske ikke have den samme værdi, som hvis I havde en mere daglig tradition. Når vi som adventister går i kirke, eller stopper vores daglige arbejde en hel dag om ugen, så er det også et udtryk for, at vedvarende mekanismer og gode traditioner er godt for os. Ting bliver ligesom lidt mere selvkørende. Og gevinsten kan så høstes mere regelmæssigt.

Mere end kun at slappe af

De fleste af os er glade for en weekend. Da kan vi vaske bil, male hus eller ordne haven. Og hvis det lyder for anstrengende, kan vi også bare sidde og se Netflix-serier. I adventistkirken går vi også op i at slappe af, men vi har samtidig også en helt anden dimension i dette. Hver lørdag stopper vi op, går i kirke, læser en bog, leger med børnene eller går tur i skoven. Vi slapper af. Men da vi har en tro på en personlig Gud, tager vi ham med i dette, ligesom vi ønsker at være sammen med familien. Derfor betyder hver lørdag mere for os, end bare at slappe af.

Hvordan fejrer adventister hviledag?

Du har sikkert en fornemmelse af, hvordan Danmark tidligere har helligholdt søndage, i den tid hvor der ikke var søndagsåbent i alle butikker. Lidt på samme måde ønsker vi, at lørdag skal fejres. Og det forsøger vi så at gøre, både individuelt og kollektivt som en kirke. Der er ingen faste regler for, hvad man skal gøre, men gør man noget 10 gange, fortoner det sig som en tradition. Og dem vil du nok finde, at mange har. Men baggrunden for måden at fejre hviledagen på, findes i Bibelen. Vi forsøger derfor at gøre som Jesus gjorde, hvor der står at “han gik i synagogen på sabbatsdagen” (den syvende). Derfor samles vi også i kirke hver lørdag. Her har vi fællesskab med andre troende, hvor vi sammen kan tilbede den Gud, vi har valgt at tro på. Et andet sted i Bibelen står der, at Jesus siger til dem, som var optaget af normer og regler, at “sabbbatsdagen blev til for menneskets skyld”. Det fastlægger princippet om, at det som er godt for mennesket, også er en god brug af hviledagen. Når vi tror på fortællingen om jordens skabelse, står der at Gud hvilede på den syvende dag, altså på menneskets første dag. Derfor mener vi, at den optimale brug af hviledagen ikke kun er at slappe af, men på en åndelig måde at have fællesskab med Gud. Dette kan vi så leve ud i aktiviteter som kirkegang, at bede, at læse i Bibelen, at reflektere, at gå tur i skoven, at være sammen med andre troende og sin familie, og andet der udgør en tilbedelse af Gud. Hvis dagen skal fyldes med noget sådant, bliver der ikke plads til det normale arbejde. Det er svært at blæse og have mel i munden på samme tid. Derfor står der også i Bibelen, at man skal “arbejde i 6 dage, og den syvende dag, er hviledag”.

Men hvorfor om lørdagen?

Mandag er jo første dag i ugen, og så må søndag være den syvende dag. Så hvorfor fejrer adventister så den 6.dag? Når vi tænker efter husker vi, at denne måde at regne ugen på, er af nyere dato. Men går vi til Bibelen og til en jødisk synagoge idag, så bliver man ikke i tvivl om, hvad der er den syvende dag i bibelsk sammenhæng. Jøder har jo tilbedt Gud lige siden Jesu tid (og før det). At tro, at jøderne skulle have taget fejl af, hvilken dag der er deres hviledag, virker meget usandsynligt. Vores lørdag er derfor ifølge Bibelen den syvende dag, hvor den første dag også er den dag, hvor Jesus opstod fra graven. I modsat fald skulle folkekirken måske holde gudstjeneste om mandagen.  Men er det ikke ligegyldigt, hvilken dag det er, bare det er en af ugens dage? Jo, det skulle man jo umiddelbart tro. Og det kan synes som et fornuftigt standpunkt. Der er dog nogle elementer i dette der gør, at det ikke bare handler om at vælge sig en dag i ugen. Når det er den syvende dag, så er det også den dag, som skabelsen af jorden er knyttet til. Hvis Gud hvilede og havde fællesskab med mennesket på den syvende dag, så gør vi det også. Når det også står direkte i de 10 bud, at den syvende dag er hviledag, så er det ikke den 3. eller den 4.dag. Og hvis vi mener, at de 10 bud er gode, så er den syvende dag også god. Dette var før, jøderne blev et folk. Derfor gælder det for alle mennesker. Og når Jesus selv gik i kirken på den syvende dag, så gør vi det også. At hviledagen for mange år siden blev ændret af kirken, til søndag, mener vi er en foregribelse på Guds autoritet. Det er som hvis du får at vide, at dine forældre skal komme på besøg på torsdag, og du siger til dig selv, at det passer bedre på tirsdag, og så venter forgæves på, at de kommer tirsdag. På samme måde mener vi, at der kan gå lidt princip i dette. Er Gud troværdig? Eller vil vi helst følge de ændringer, som kirken en gang lavede, for at stadfæste sin egen autoritet. Men hvad så med dem, der er i en anden tidszone? Gud skabte ikke en statisk tidsenhed, vi skulle løbe efter. Der står, at Gud hvilede, og at dagen blev til for vores skyld. Hvis Gud brugte den syvende tidsenhed sammen med Adam og Eva, da jorden blev skabt, så var de jo alle i samme tidszone. Derfor er dagen relateret til det sted, du befinder dig. I modsat fald vil vi jage selve tiden, som noget vi skal træde ind i, mens Bibelen fortæller, at det er tiden der ruller ind i vores liv.

Kan jeg holde sabbat, selv om jeg ikke er med i kirken?

Den syvende dag, eller Sabbatsdag som Bibelen omtaler det, blev til for alle mennesker. Det er ikke en jødisk opfindelse. Det er heller ikke noget adventistkirken har fundet på, og ingen har monopol på dette. Bortset fra jøderne, er det i Danmark nok kun adventistkirken, der fremholder hviledagen som den syvende dag, men andre steder i verden findes der faktisk over 500 grupper af forskellige kristne retninger, der promoverer lørdag som hviledag.

Hvis det er rigtigt, at Jesus i Bibelen siger, at dette blev til for “mennesker”, så betyder det at du også kan få del i dette!