Menu

Livet Fællesskab

Hvilke trospunkter samler os?

Syvendedags adventisterne anerkender Bibelen som deres eneste trosbekendelse. Begrebet trospunkter er en delmængde af alle de ting, der står i Bibelen.

Udfordringen er, at de fleste kristne jo bekender sig til at tro, hvad der står i Bibelen, så hvorfor er man ikke enige om tingene?
Når du tænker nærmere over det, så kan det samme siges om politik og alt mulig andet i livet. Hvis du spørger en person, hvad han ser i et billede, så vil du få rigtig mange svar. Bibelen blev ikke skrevet som en matematikbog, hvor der er et tilhørende facit. Vi mener, at Bibelen er Guds formidling til os mennesker, via andre menneskers fortællinger og beretninger.
I Det Nye Testamente, dvs. den del, som omhandler Jesus og den tid hvor han levede, beskriver, hvordan Jesus forkyndte et helt specielt budskab om frelse fra det onde, og at Guds Rige var kommet til verden.

Trospunkter er en formuleret delmængde af, hvad vi mener, at Bibelen fortæller os. De er ofte samlet, for bedre at kunne skelne mellem forskellige grupper eller kirker.

• Vi tror på én treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd – skaber og opretholder af alle ting.

• Vi tror, at Jesus døde på korset i vores sted, for at vi kan få tilgivelse og evigt liv.

• Vi tror, at Jesus er vores ypperstepræst og konge, og at han lever som vores talsmand i den himmelske helligdom.

• Vi tror, at Jesus snart kommer igen. Vi ved ikke hvornår, men vi ser frem til hans genkomst med en glædelig forventning om at møde vores frelser.

• Vi tror, at Bibelen er inspireret af Gud, og at det er autoriteten, som vi skal bygge både vores kristne livsstil og vores tro på.

• Vi tror, at Helligånden overbeviser os om synd, retfærdighed og dom, og at vi derved kan få kraft til at leve vores liv sammen med Kristus.

• Vi tror, at Gud ved skabelsen gav os sabbatten. Derfor helligholder vi den, som en påmindelse om Hans kærlighed til os og vores medmennesker.

• Vi tror på, at livet er en Guds gave, som vi skal tage vare på ved en fornuftig og sund livsstil, bygget på bibelske principper.

• Vi tror, at menigheden er oprettet af Gud, for at evangeliet om Jesus og adventbudskabet om hans genkomst kan blive bevaret og forkyndt. Derfor har vi alle et ansvar
for hver især at støtte menigheden, med de evner, muligheder og midler, som Gud har givet os.

Trospunkter kan formuleres på mange måder. Hvis du ønsker at læse en udvidet version, har vi samlet dem i 28 punkter, som du kan læse mere om her.