Menu

Livet Tro

Vi tror på god forvaltning

Gud har overgivet os ansvaret for livet, vores verden og alt den indeholder.

Vi tror, at de store principper i Guds lov er udtrykt i de 10 bud, og virkeliggjort i Jesu liv. De udtrykker Guds kærlighed, vilje og hensigt vedrørende menneskenes adfærd og indbyrdes forhold, og er bindende for alle mennesker til alle tider. De 10 bud er grundlaget for Guds aftale med de troende, og målestokken i Guds dom. Gennem Helligåndens virke påpeger budene synd, og får os til at føle vort behov for en frelser. Vi bliver udelukkende frelst ved tro, og af Guds nåde. Aldrig på grund af gerninger, vi selv kan udføre. Det kristne liv bærer frugt ved lydighed mod de 10 bud, efter både lovens bogstav, men også lovens hensigt, som er kærlighed til Gud og medmennesker. Denne motivation udvikler vor karakter, og resulterer i en bevidsthed af fred og glæde. Troens lydighed viser vor kærlighed til Gud og vor omsorg for andre, og viser, at Kristus har magt til at forvandle menneskers liv, og styrker derved det kristne budskab. 

Vi tror, at Gud indstiftede menneskers hviledag ved skabelsen af denne verden. Efter de seks skabelses-dage hvilede Skaberen på den syvende dag, og indstiftede sabbatten for alle mennesker som et minde om skabelsen, og starten på den menneskelige aktivitet. Det fjerde af de 10 bud fortæller os, at den syvende dag er alle menneskers hviledag. Denne dag skulle være sat til side, som en anderledes dag end de normale arbejdsdage. Dagen blev til, for at mennesket kunne afsætte tid til samvær med Gud og samvær med familie og venner. Gud ønsker at være i et forhold med mennesket, og et sådan forhold kræver tid og pleje. Derfor er dagen hellig, sat til side for hvile og refleksion. Den 7.dag navngives i Bibelen som Sabbat. Den er et symbol på vor frelse i Kristus, et tegn på det kristne liv, en tilkendegivelse af vor troskab, og en forsmag på vor evige fremtid i Guds rige. Sabbattens hvile er Guds vedvarende tegn på hans aftale mellem Ham og de troende. Når vi med glæde varetager disse timer, efter Bibelens måde at regne døgnet, fra aften til aften, fra solnedgang til solnedgang, mindes vi Guds gerninger i skabelsen og den kommende genskabelse af en ny verden. 

Vi tror, at vi som mennesker blev overgivet ansvar for vores klode, dens rigdomme og indhold. Det påhviler hvert menneske at behandle verdens ressourcer på en vedvarende og ikke destruktiv måde, hvor vi anerkender Guds ejendomsret over jorden og alle skabninger. Vi tror, det var Guds tanke, at vi skulle støtte tjeneste for Gud og vore medmennesker, ved at give tiende og gaver tilbage til ham. Ressourcer, der er nødvendige for forkyndelse af evangeliet og til menighedens underhold og vækst. At forvalte alt vi ejer og har på en trofast og fornuftig måde, anser vi som et privilegium, som Gud har givet for at opdrage os i kærlighed, til at sejre over selviskhed og begærlighed. Når vi giver til andre, fyldes vi med glæde over de velsignelser vi kan bringe andre, hvor vi også kommer i tanke om livets gave, som Gud har givet os.