Menu

Livet Tro

Vi tror på familien og det gode liv

Vi tror alt var godt og perfekt da Gud skabte vores verden.

Vi tror, at vi som kristne er kaldet til et liv og vandel, der er i harmoni med Bibelens principper. For at Hellligånden kan genskabe Guds karaktertræk i os, prioriterer vi de ting, der kan frembringe renhed, sundhed og glæde, så vi kommer til at ligne det liv, Jesus levede. Dette betyder, at vore adspredelser og underholdning bør stimulere de højeste moralske tanker. Samtidig med at vi erkender kulturelle forskelle, bør vor fremtoning i personlighed og det ydre udtryk være passende, anstændig og smagfuld. Vi tror på den indre skønhed i ethvert menneske, og at denne skønhed skal være mere fremtrædende end vores ydre udtryksformer.

Det betyder også, at vi på en balanceret og forstandig måde skal behandle vor krop og sind som tilhørende Gud. En balanceret sund kost, motion og hvile er vigtige bestanddele af vor tjeneste for Gud og andre.  At følge de kostråd, Gud gav til det jødiske folk, anser vi som gode, også idag. Vi anser alle former for overdrivelse eller brug af unødvendige stimuli for at være uheldige for vores krop og sind. Vi ønsker at stå for en livsstil uden alkoholiske drikke, tobak og uansvarlig brug af medikamenter og narkotika af al slags. l stedet bør vi beskæftige os med alt, hvad der bringer vore tanker og vor krop i harmoni med, hvad Jesus stod for. Han, som ønsker at vi skal være raske, glade og have det godt, både i krop og sind. 

Vi tror, at ægteskabet blev indstiftet af Gud, da jorden blev skabt, og bekræftet af Jesus som en livslang forbindelse mellem en mand og en kvinde i et kærlighedens fællesskab. For den kristne er ægteskabs-løftet givet både til Gud og ægtefællen, og er derfor bindende indtil døden skiller. Gensidig kærlighed, ære, respekt og ansvarsfølelse danner grundlaget for dette fællesskab, som bør genspejle det kærlighedsforhold, Kristus ønsker med de troende. Vi tror, at det optimale er at finde en partner, hvor man er fælles om de basale grundholdninger,  indbefattet en fælles tro.

Vi tror, at ægteskab og familieforhold er en af søjlerne i vores samfund, og at man skal gøre alt i sin magt for at bevare dette som en livslang ordning. Når livet går en imod, og der opstår konflikter i dette forhold, er det vigtigt at give omsorg og hjælp, med henblik på at bevare kærligheden og respekten for hinanden. Gud velsigner familien, og hans hensigt er, at alle i familien skal hjælpe hinanden på vejen fremad mod harmoni og respekt. Forældre skal opdrage deres børn med kærlighed, og se sine børn som en lånt gave, hvor det enkelte barn har ret til omsorg og respekt for sine personlige grænser. Som troende, ønsker vi at vejlede vores børn i troen på en kærlig Far i himmelen. At være et godt eksempel for sine børn, således at de siden i livet ønsker at tage del i de troendes fællesskab, er noget vi prioriterer højt. Vi mener, at styrken i et sundt og harmonisk familieliv er vigtige ingredienser i at modstå de opløsende kræfter, der vil kendetegne verden inden Jesus genkomst.