Menu

Livet Tro

Vi tror på Guds redningsplan

Vi tror Guds plan er at redde mennesker fra det onde og genskabe det gode

Vi tror at Mennesket blev skabt i Guds billede, som mand og kvinde, med personligt særpræg, evne og frihed til at tænke og handle. Selv om de blev skabt som frie væsener med legeme, sjæl og ånd som en udelelig enhed, kan Mennesket ikke leve uden den livsgnist Gud skabte. Da Adam og Eva valgte en anden vej end hvad Gud sagde var godt for dem, nægtede de at anerkende deres afhængighed af Skaberen og faldt således ned fra deres høje stilling under Gud. Gudsbilledet i dem begyndte at krakkelere, og de blev underlagt døden. Alle efterkommere af Adam og Eva er delagtige i denne frafaldne natur og følgerne vi ser i vor verden. Vi fødes med svagheder og tendenser til det onde. Men Gud elsket Mennesket så højt, at han lagde en plan, og i Jesus Kristus har Gud så forenet denne verden med sig selv, og ved Helligåndens påvirkning, foregår der en kontinuerlig genoprettelse af Guds karakter hos alle der ønsker det.

Alle mennesker blev skabt for at elske Gud, det gode, og fællesskabet med andre, og vi fik alle opgaven af at have omsorg for hinanden og den verden vi lever i. Vi tror at hele menneskeheden nu er involveret i en kosmisk kamp mellem det gode og det onde. Mellem Jesus Kristus og Satan. Det er en kamp, der drejer sig om Guds karakter som den kærlige Gud, den frie vilje for alle Guds skabninger, hans lov og hans herredømme over universet. Denne konflikt begyndte i hjemme hos Gud selv, da et skabt væsen, udrustet med frihed til at vælge, begyndte at nære tanker om at tage Guds plads. Denne engang lysets engel, blev således formørket og ond, og sammen med andre engle gjorde de oprør mod Gud. Djævelen førte oprørets ånd ind i denne verden, da han fik lokket Adam og Eva med på sin plan. Menneskets synd bevirkede, at Guds karakter i mennesket blev forvrænget, at der kom uorden i den skabte verden, og at verden på et tidspunkt blev ødelagt af en verdensomspændende vandflom. Hele skabningen er nu vidne til, at denne verden blev scene for denne kosmiske strid. Kampen berører hele universet, men en dag vil Guds kærlighed til sidst blive ophøjet, forsvaret og retfærdiggjort.

For at hjælpe mennesker i denne kamp sender Kristus Helligånden og de gode engle for at vejlede, beskytte og styrke alle som ønsker at stå på Guds side. Vi tror at Guds plan for at tilintetgøre alt ondt og forene alt der er ødelagt med sig selv, blev ordnet ved at Jesus Kristus kom til denne verden, levede et autentisk menneskeliv i fuldkommen samvær med Gud, påtog sig lidelse og død, opstod fra gravens mørke, og deraf tilvejebragte det eneste middel hvorved mennesker kan blive genforenet med Gud. Alle der griber ud i tro om at Jesu liv, død og opstandelse tilvejebringer genforening med Gud, får det evige liv. Guds ønske er fravær af alt ondt, og ved det Jesus gjorde,  bliver vi bedre istand til at fatte at planen blev til af kærlighed til mennesket. Denne redningsplan viser Guds lovs retfærdighed sammen med hans barmhjertige karakter, fordi den både fordømmer synd og ondskab og skaber udvej for, at vi kan finde tilgivelse og fred. Jesu død er stedfortrædende og sonende, forligende og forvandlende. Jesu opstandelse fra graven forkynder Guds sejr over det ondes magt, og for dem, som siger ja tak til gaven i Jesu soning, er det garantien for den endelige sejr over synd og død. Det Jesus udførte for os erklærer, at Jesus Kristus er universets Herre.