Menu

Livet Tro

Dette ønsker vi

Vi er et troens fællesskab, ikke et politisk parti eller interesseforening. Et troens fællesskab er baseret på tilhørighed til noget udenfor selve kirken. Det er troen på Gud, på Jesus Kristus som personlig ven og tilvejebringer af et evigt liv. Dette binder os sammen.

Vi er en kirke, fordi vi er en gruppe mennesker der deler nogle grundholdninger til tro og livssyn. Men samtidig er vi klar over, at "den sande kirke" består af alle mennesker, der søger Gud i oprigtighed. Social kontakt med andre har stor betydning. Derfor mener vi det er vigtigt, at vi er sammen om at tilbede Gud. Det er også årsagen til, at vi går i kirke. Vi vil meget gerne at du besøger os, for at se hvordan vi har det.

Vi ønsker, at du kan opleve den glæde og ro, det giver at tro på Jesus Kristus.

Vores vision er ,at du kan opleve os som mennesker på vej. Vores begejstring af at tilhøre adventistkirken, vil vi gerne formidle til dig - sammen med årsagen til at vi netop har fundet et hjem i denne kirke.  Som det helt centrale begreb, ønsker vi som kirke at være ”et nærværende og forkyndende fællesskab, hvor troen på en skabende Gud og Hans ord er i centrum.”

Vores vision


Troen på Gud og Hans ord

Helt centralt i vores fællesskab er troen på en skabende og frelsende Gud, der ønsker et personligt forhold til den enkelte. Grundlaget for denne tro er bibelen og dens fortælling om frelse, og løfte om en ny begyndelse med fred og frihed i samvær med Gud. Vi har et ønske om at delagtiggøre dig i den glæde ved frelsen, som vi har fundet.

Kærlighed, nåde og barmhjertighed

Vi tror, at Gud møder os med kærlighed og barmhjertighed og nåde. Derfor ønsker vi et fællesskab, hvor alle kan opleve sig selv som elsket, værdsat og tilgivet, og kan få et glimt af Guds rige.

Rummelighed, tolerance og åbenhed

Vi tror, at Gud har skabt mennesket som en mangfoldighed af individer. Da vi er forskellige, og ofte mærket af livets mange udfordringer og utilstrækkelige forhold, ønsker vi at være et tolerant og rummeligt fællesskab, der er trygt for alle.

Nærvær

Vi tror, at Gud er relevant for alle, og ønsker et personligt forhold med hvert enkelt menneske. I en tilværelse, hvor mange har travlt og bliver presset i en konstant strøm af informationer, kontakter, netværk og underholdning, er nærværet noget vi må vælge til. Vi ønsker aktivt at skabe et rum til nærvær og fordybelse gennem vore aktiviteter, både gennem afkobling fra hverdagens travlhed og også på den hviledag, Gud skabte for os.