1. Guds ord

01-Guds-ord

Den hellige Skrift, Det gamle og Det nye Testamente er Guds skrevne ord. Det er givet ved guddommelig inspiration gennem hellige Guds mænd, der talte og skrev, drevet af Helligånden. I sit ord har Gud overgivet mennesket den kundskab, der er nødvendig for menneskets frelse. Den hellige Skrift er en ufejlbarlig åbenbaring af Guds vilje. Den er en rettesnor for menneskets liv og vandel, den autoritative åbenbaring af trospunkter og den pålidelige beretning om Guds gerninger i historien.

Bibeltekster

Peters Andet Brev 1,20-21
Paulus' Andet Brev til Timotheus 3,16-17
Salmernes Bog 119,105
Ordsprogenes Bog 30,5.6
Esajas' Bog 8,20
Johannesevangeliet 17,17
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne 2,13
Brevet til Hebræerne 4,12Find vores kirker og afdelinger