08-Den-store-strid8. Den store strid

Hele menneskeheden er nu involveret i en vældig strid mellem Kristus og Satan, en strid, der drejer sig om Guds karakter, hans lov og hans herredømme over universet. Denne strid begyndte i Himmelen, da et skabt væsen, udrustet med frihed til at vælge, i selvophøjelse blev til Satan, Guds modstander, og fik en del af englene til at gøre oprør. Han førte oprørets ånd ind i denne verden, da han fik Adam og Eva til at synde. Menneskets synd bevirkede, at Guds billede i mennesket blev forvrænget, at der kom uorden i den skabte verden, og at denne til sidst blev ødelagt af en verdensomspændende syndflod. Hele skabningen er vidne til, at denne verden blev skueplads for den vældige strid, som berører hele universet, og ud af hvilken Guds kærlighed til sidst vil blive ophøjet, forsvaret og retfærdiggjort. For at hjælpe sit folk i denne kamp sender Kristus Helligånden og de loyale engle for at vejlede, beskytte og styrke sit folk på frelsens vej.

Bibeltekster

Johannes' Åbenbaring 12,4-9
Esajas' Bog 14,12-14
Ezekiels Bog 28,12-18
Første Mosebog 3
Paulus' Brev til Romerne 1,19-32;5,12-21;8,19-22
Første Mosebog 6-8
Peters Andet Brev 3,6
Paulus' Første Brev til Korintherne 4,9
Brevet til Hebræerne 1,14Find vores kirker og afdelinger