07-Menneskets-natur7. Menneskets natur

Mennesket blev skabt i Guds billede som mand og kvinde med personligt særpræg, magt og frihed til at tænke og handle. Selv om de blev skabt som frie væsener med legeme, sjæl og ånd som en udelelig enhed, er de afhængige af Gud med hensyn til alt andet. Da vores første forældre var ulydige mod Gud, nægtede de at anerkende deres afhængighed af ham og faldt fra deres høje stilling under Gud. Gudsbilledet i dem blev skæmmet, og de blev underlagt døden. Deres efterkommere er delagtige i denne faldne natur og følgerne heraf. De fødes med svagheder og med tendenser til det onde. Men Gud har i Kristus forligt verden med sig selv, og ved sin Ånd genopretter han sit billede i angrende mennesker. Skabt til Guds ære er de kaldet til at elske ham og hinanden og drage omsorg for deres omgivelser.

Bibeltekster

Første Mosebog 1,26-28;2,7
Salmernes Bog 8,4-9
Apostlenes Gerninger 17,24-28
Første Mosebog 3
Salmernes Bog 51,7
Paulus' Brev til Romerne 5,12-17
Paulus' Andet Brev til Korintherne 5,19.20
Salmernes Bog 51,12
Johannes' Første Brev 4,7.8.11.20
Første Mosebog 2,15Find vores kirker og afdelinger