06-Skabelsen6. Skabelsen

Gud er skaber af alle ting og har i Skriften åbenbaret den autentiske beretning om sin skabergerning. I seks dage skabte Herren himmelen og jorden og alt levende på jorden og hvilede på den syvende dag af denne første uge. Således indstiftede Gud sabbatten som et vedvarende minde om sit fuldbragte skaberværk. Den første mand og den første kvinde blev skabt i Guds billede som kronen på skaberværket og fik overgivet herredømmet over verden og betroet ansvaret for den. Da skabelsen var tilendebragt, var alt "såre godt", en lovprisning til Guds ære.

Bibeltekster

Første Mosebog 1-2
Anden Mosebog 20,8-11
Salmernes Bog 19,27;33,6.9;104
Brevet til Hebræerne 11,3Find vores kirker og afdelinger