05-Gud-Helligaand5. Gud Helligånd

Gud, den evige Ånd, var virksom sammen med Faderen og Sønnen i skabelsen, inkarnationen og genløsningen. Helligånden inspirerede Den hellige Skrifts skribenter. Ånden fyldte Kristi liv med kraft. Han drager og overbeviser mennesker, og de, der er lydhøre og tager imod, fornyer og forvandler han efter Guds billede. Sendt af Faderen og Sønnen for altid at være hos Guds børn skænker han menigheden åndelige gaver, giver den kraft til at vidne om Kristus og leder den til hele sandheden, som den er åbenbaret i Den hellige Skrift.

Bibeltekster

Første Mosebog 1,1-2
Lukasevangeliet 1,35;4,18
Apostlenes Gerninger 10,38
Peters Andet Brev 1,21
Paulus' Andet Brev til Korintherne 3,18
Paulus' Brev til Efeserne 4,11.12
Apostlenes Gerninger 1,8
Johannesevangeliet 14,16-18.26;15,26.27;16,7-13Find vores kirker og afdelinger