4. Guds Søn

04-Guds-sonGud, den evige Søn, blev mennesker lig i Jesus Kristus. Ved Sønnen blev alle ting skabt, Guds karakter åbenbaret, menneskenes frelse virkeliggjort, og ved ham skal verden dømmes. Som sand Gud fra evighed blev Sønnen også sandt menneske, mennesket Jesus Kristus. Guds Søn blev undfanget ved Helligånden og født af jomfru Maria. Jesus levede og blev som menneske fristet, men han var til fuldkommenhed et eksempel på Guds retfærdighed og kærlighed. Ved sine undergerninger åbenbarede han Guds kraft og var i sig selv et vidne om, at han var Guds lovede Messias. Han led og døde frivilligt på korset for vores synder og i vort sted, blev oprejst fra de døde og opfór til Himmelen for at tjene i den himmelske helligdom til bedste for os. Han vil komme igen i herlighed for endeligt at udfri sit folk og genoprette alle ting.

Bibeltekster

Johannesevangeliet 1,1-3
Paulus' Brev til Kolossenserne 1,15-19
Johannesevangeliet 10,30;14,9
Paulus' Brev til Romerne 6,23
Paulus' Andret Brev til Korintherne 5,17-19
Johannesevangeliet 5,22
Lukasevangeliet 1,35
Paulus' Brev til Filipperne 2,5-11
Brevet til Hebræerne 2,9-18
Paulus' Første Brev til Korintherne 15,3.4
Brevet til Hebræerne 8,1.2
Johannesevangeliet 14,1-3Find vores kirker og afdelinger