3. Gud Fader

03-Gud-fader

Gud, den evige Fader, er skaber, opretholder og overhoved for al skabningen. Gud er retfærdig og hellig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på urokkelig kærlighed og trofasthed. De egenskaber og den magt, som kommer til syne hos Sønnen og Helligånden, er også åbenbaringer af Faderen.

Bibeltekster

Første Mosebog 1,1
Johannes' Åbenbaring 4,11
Paulus' Første Brev til Korintherne 15,28
Johannesevangeliet 3,16
Johannes' Første Brev 4,8
Paulus' Første Brev til Timotheus 1,17
Anden Mosebog 34,6.7
Johannesevangeliet 14,9Find vores kirker og afdelinger