13. Kirken og dens mission

13-Kirkens-og-den-missionDen universelle menighed består af alle, der i sandhed tror på Kristus. I de sidste dage, en tid med udbredt frafald, vil en rest holde fast ved Guds bud og troen på Jesus. Denne rest forkynder, at Guds doms time er kommet, at der er frelse gennem Kristus, og at hans genkomst er nær. Denne forkyndelse symboliseres ved de tre engle i Åb 14, den finder sted samtidig med domshandlingen i Himmelen og resulterer i anger, omvendelse og reformation blandt menneskene på jorden. Hver enkelt troende er kaldet til at tage personlig del i denne verdensomspændende vidnetjeneste.

Bibeltekster

Johannes' Åbenbaring 12,17;14,6-12;18,1-4
Paulus' Andet Brev til Korintherne 5,10
Peters Første Brev 1,16-19
Peters Andet Brev 3,10-14
Johannes' Åbenbaring 21,1-14

28. Den nye jord

28-Den-nye-jordPå den nye jord, hvor retfærdighed bor, vil Gud skabe et evigt hjem for de genløste i fuldkomne omgivelser, hvor de skal eje evigt liv, kærlighed, lykke i hans nærværelse, og hvor de stadig skal modtage undervisning fra ham. Gud vil selv bo hos sit folk, og lidelse og død er forsvundet. Den store strid er til ende, og synden eksisterer ikke mere. Alt, fra det levende til det livløse, erklærer, at Gud er kærlighed, og han skal herske for evigt. Amen.

Bibeltekster

Peters Andet Brev 3,13
Esajas' Bog 35;65,17-25
Matthæusevangeliet 5,5
Johannes' Åbenbaring 21,1-7;22,1-5;11,15

26. Døden og opstandelsen

26-Dod-og-opstandelseSyndens løn er døden, men Gud, som alene er udødelig, vil skænke evigt liv til sine genløste. Indtil den dag er døden en ubevidst tilstand for alle mennesker. Når Kristus, som er vort liv, kommer til syne, vil de opstandne retfærdige og de levende retfærdige blive herliggjort og bortrykket for at møde deres Herre. Den anden opstandelse, de uretfærdiges opstandelse, finder sted tusind år senere.

Bibeltekster

Paulus' Brev til Romerne 6,23
Paulus' Første Brev til Timotheus 6,15.16
Prædikerens Bog 9,5.6
Salmernes Bog 146,3.4
Johannesevangeliet 11,11-14
Paulus' Brev til Kolossenserne 3,4
Paulus' Første Brev til Korintherne 15,51-54
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne 4,13-17
Johannesevangeliet 5,28.29
Johannes' Åbenbaring 20,1-10

27. De tusind år og syndens endeligt

27-Syndens-endeligtMellem den første og den anden opstandelse er Kristus og de hellige sammen i Himmelen i tusind år. l denne tid vil de ugudelige døde blive dømt. Jorden er øde og tom, der er ingen levende menneskelige beboere, kun Satan og hans engle. Ved slutningen af de tusind år vil Kristus med de hellige og den hellige stad stige ned fra Himmelen til jorden. Da vil de uretfærdige døde blive oprejst og sammen med Satan og hans engle omringe staden, men ild fra Gud vil fortære dem og rense jorden. Universet vil således blive befriet for synd og syndere for altid.

Bibeltekster

Johannes' Åbenbaring 20
Paulus' Første Brev til Korintherne 15,51-54
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne 4,13-17
Johannesevangeliet 5,28.29
Johannes' Åbenbaring 20,1-10

25. Kristi genkomst

25-Kristi-genkomstKristi genkomst er menighedens salige håb, evangeliets højdepunkt. Frelserens komme bliver bogstaveligt, personligt, synligt og verdensomspændende. Når han kommer igen, vil de retfærdige døde opstå og sammen med de retfærdige levende blive herliggjort og taget til Himmelen, men de uretfærdige vil dø. Den næsten fuldstændige opfyldelse af profetierne om de sidste tider viser, at Kristi komme er nær. Det nøjagtige tidspunkt for denne begivenhed er ikke blevet åbenbaret, og derfor formanes vi til at være rede til enhver tid.

Bibeltekster

Paulus' Brev til Titus 2,13
Brevet til Hebræerne 9,28
Johannesevangeliet 14,1-3
Apostlenes Gerninger 1,9-11
Matthæusevangeliet 24,14
Johannes' Åbenbaring 1,7
Matthæusevangeliet 26,43.44
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne 4,13-18
Paulus' Første Brev til Korintherne 15,51-54
Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne 1,7-10;2,8
Johannes' Åbenbaring 14,14-20;19,11-21
Matthæusevangeliet 24
Markusevangeliet 13
Lukasevangeliet 21
Paulus' Andet Brev til Timotheus 3,1-5
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne 5,1-6Find vores kirker og afdelinger