23. Ægteskabet og familien

23-Aegteskabet-og-familienÆgteskabet blev indstiftet af Gud i Eden og bekræftet af Jesus som en livslang forbindelse mellem en mand og en kvinde i et kærlighedens fællesskab. For den kristne er ægteskabsløftet givet både til Gud og ægtefællen, og ægteskab bør kun indgås mellem personer af samme tro. Gensidig kærlighed, ære, respekt og ansvarsfølelse danner grundlaget for dette fællesskab, som bør genspejle kærligheden, helligheden, sammenholdet og varigheden i forbindelsen mellem Kristus og hans menighed. Med hensyn til skilsmisse var det Jesu lære, at den, der skiller sig fra sin ægtefælle, undtagen for utugts skyld, og gifter sig med en anden, bedriver hor. Skønt forholdene i nogle familier måske ikke svarer til idealet, kan ægtefæller, som er hinanden hengivne i Kristus, opnå kærlighedens enhed gennem Åndens ledelse og menighedens støtte. Gud velsigner familien, og hans hensigt er, at dens medlemmer skal hjælpe hinanden på vejen fremad mod fuldkommen modenhed. Forældre skal opdrage deres børn til at elske og adlyde Herren. Ved ord og eksempel skal de undervise dem om, at Kristus er kærlig, men at han forlanger disciplin, og at han med kærlig og nænsom omsorg ønsker, at de skal være medlemmer af Kristi legeme, Guds familie. Et stadig stærkere sammenhold i familien er et af kendetegnene på Guds menighed i de sidste dage.

Bibeltekster

Første Mosebog 2,18-25
Matthæusevangeliet 19,3-9
Johannesevangeliet 2,1-11
Paulus' Andet Brev til Korintherne 6,14
Paulus' Brev til Efeserne 5,21-33
Matthæusevangeliet 5,31.32
Markusevangeliet 10,11-12
Lukasevangeliet 16,18
Paulus' Første Brev til Korintherne 7,10-11
Anden Mosebog 20,12
Paulus' Brev til Efeserne 6,1-4
Femte Mosebog 6,5-9
Ordsprogenes Bog 22,6
Malakias' Bog 4,5-6Find vores kirker og afdelinger