21. Kristen forvaltning

21-Kristen-forvaltningVi er Guds husholdere, som af ham har fået betroet tid, anledninger, evner, midler og velsignelser fra jorden og dens rigdomme. Vi er ansvarlige over for ham med hensyn til den rette brug af alt dette. Vi anerkender Guds ejendomsret ved trofast tjeneste for ham og vore medmennesker ved at give tiende og offergaver tilbage til ham til forkyndelse af evangeliet og til menighedens underhold og vækst. Kristen forvaltning er et privilegium, som Gud har givet for at opdrage os i kærlighed til at sejre over selviskhed og begærlighed. Husholderen glæder sig over de velsignelser, som andre får som følge af hans trofasthed.

Bibeltekster

Første Mosebog 1,26-28;2,15
Første Krønikebog 29,14
Haggajs Bog 1,3-11
Malakias' Bog 3,8-12
Paulus' Første Brev til Korintherne 9,9-14
Matthæusevangeliet 23,23
Paulus' Andet Brev til Korintherne 8,1-15
Paulus' Brev til Romerne 15,26.27Find vores kirker og afdelinger