Ligesom andre

Selvom dele af vores tro er fundamentalt anderledes end mange andre kristne, så har vi også meget til fælles med andre kristne.

Jesus

Jesus er den samme.

Anderledes

Adventisterne er ligesom andre kristne, men alligevel ikke helt. Det er ofte, at folk gerne vil vide, hvordan vores tro adskiller sig fra den tro, som man finder i andre kristne kirker. Vi kan hurtigt nævne et par eksempler på, hvordan vi forstår Bibelen lidt anderledes end andre gør.

Sabbatten

Dengang Gud skabte verden, så gjorde han den syvende dag til en hellig dag. Verden er ikke så god, som den var dengang, men vi tror på, at Gud en dag vil genskabe verden. Sabbatten er den dag i ugen, Gud har sat til side for at minde os om både skabelsen og genskabelsen. Den starter fredag solnedgang og slutter lørdag solnedgang.

Kroppen

Nogle kristne tror, at mennesket har en udødelig sjæl, og når kroppen dør, så lever sjælen videre. Adventisterne tror, at menneskets krop er en sjæl – ikke at den har en sjæl. Det betyder, at kroppen er vigtig. Uden kroppen, så ville vi ikke eksistere. Hvordan du påvirker din krop er derfor også vigtigt for, hvordan din sjæl har det. Det er også derfor, at adventister ofte går meget op i at leve sundt.

De dødes tilstand

Hvis mennesket ikke har en sjæl, der lever videre, når man dør, hvad sker der så? Adventisterne tror, at døden er som en søvn – som Jesus også kaldte det. Man mærker intet, når man er død, fordi man ikke eksisterer. Når Jesus kommer igen, så vil Gud genskabe kroppen, og så vil man vågne op og føle det, som om der kun er gået et øjeblik siden man døde.

Fortabelsen

Mange kristne tror, at hvis man ikke tager imod Jesus, så bliver man smidt i et brændende helvede, hvor man skal pines til evig tid uden håb eller nogen udsigt til hvile. Vi adventister tror, at Bibelen siger noget andet. Den siger, at de fortabte vil blive udslettet og ophøre med at eksistere, og at de fortabtes straf er døden i bogstaveligste forstand. Dette er dog alligevel en forfærdelig og trist skæbne for det fortabte menneske, som Gud langt hellere så blive frelst.

Jesu genkomst

Adventisterne er langt fra alene om at tro på, at Jesus snart kommer igen og vil etablere sit rige. Denne tro finder man også i de lutheranske kirkers trosbekendelse. Men ingen har lagt vægt på denne tro i samme grad som adventisterne. Vi ved ikke, hvornår det sker, men vi ved, at dagen kommer, og det glæder vi os til. Vores navn refererer faktisk direkte til Jesu andet komme, altså hans "advent".

Vi tror...

Syvende Dags Adventistkirken tror på mange af de samme ting, som resten af den kristne kirke tror på. Det vigtigste i vores tro er naturligvis personen Jesus. Han er Gud, men alligevel kom han til jorden som menneske. Han underviste om "Guds rige" og bragte helbredelse til mennesker med sygdom. Endelig døde han på korset for vores synder, men han opstod af graven og så blev han taget til Himlen. Dér skal han være, indtil den tid kommer, hvor hele verden skal genoprettes, og hvor også vi skal opstå til nyt liv. Det er altså kort sagt historien om Jesus, der er udgangspunktet for vores tro.

Når Jesus prædikede og underviste, så tog han ofte udgangspunkt i Det Gamle Testamente, som er den første del af Bibelen. Jesus bekræftede alt, hvad Gud havde sagt gennem jødernes profeter op gennem historien. Adventisterne tror derfor også på hele Bibelen, og det er derfor en meget vigtig bog at kende og forstå. Adventisterne har på verdensplan forsøgt at lave en punkt-oversigt, der viser, hvad Bibelen siger på et helt fundamentalt plan. Disse trospunkter er ikke en "trosbekendelse", men de beskriver hvordan adventister på nuværende tidspunkt forstår Bibelen og kan med tiden ændres i takt med større forståelse af Bibelen.

Frelsesplanen

Du har helt sikkert opdaget det allerede, og du har sikkert følt det, når du har tændt for fjernsynet og set Nyhederne, eller når du har åbnet avisen: Verden er ikke, som den burde være!

Bibelen fortæller, at selv om verden blev skabt som et godt sted, så gik noget også helt galt i begyndelsen. Det var ikke Guds fejl – men Djævelens. Djævelen gik nemlig i oprør mod Gud, og i sit oprør formåede han at lokke mennesket med sig. De fulgte Djævelen i stedet for at følge deres skaber. Menneskets valg havde store konsekvenser både for mennesker og for jorden, som mistede al sin herlighed og blev underlagt døden. Al sygdom og krig og smerte er et resultat af dette.

Gud var dog ikke uforberedt på det som skete, men satte sig for at genoprette den tabte verden. Det er det, vi kalder frelsesplanen. Ifølge fortællingen lovede Gud nemlig, at slangens hoved en dag skulle knuses – et billede på det ondes endeligt. Bibelen fortæller historien om, hvordan Gud kaldte på Abraham og gennem ham skabte et folk og en nation, han kunne bruge til det formål at frelse verden og på ny velsigne den. Jesus, som også er en efterkommer af Abraham, er den, som "knuser slangens hoved". Ingen kan helt begribe dybden af hans død på korset, men Bibelen fortæller, at han gennem sin død besejrede det onde og forligte hele verden med sig selv. Jesus lavede en bro over den kløft, der var mellem mennesket og Gud.

Der er ingen, der længere behøver at være bange eller bekymrede for sig selv eller for verden. Gennem Jesus har Gud nemlig besejret det onde og introduceret Guds rige. Når Jesus en dag kommer igen, så vil han etablere dette rige fuldt ud. Allerede nu kan vi blive en del af det, hvis vi tror. Det er derfor, Gud giver os Helligånden. Helligånden hjælper os med at tro på alt dette. Ved Helligåndens kraft ser vi derfor frem til den dag, når Gud for alvor vil gøre op med alt det onde.

UnderkategorierFind vores kirker og afdelinger