20-Sabbatten20. Sabbatten

Efter de seks skabelsesdage hvilede Skaberen på den syvende dag og indstiftede sabbatten for alle mennesker som et minde om skabelsen. Det fjerde bud i Guds uforanderlige lov kræver helligholdelse af den syvende dag, sabbatten, som en dag til hvile, tilbedelse og tjeneste i overensstemmelse med Kristi lære og det eksempel, Jesus, sabbattens Herre, gav os. Sabbatten er en dag, som vi skal tilbringe i lykkeligt samfund med Gud og hinanden. Den er et symbol på vor genløsning i Kristus, et tegn på vor helliggørelse, en tilkendegivelse af vor troskab og en forsmag på vor evige fremtid i Guds rige. Sabbatten er Guds vedvarende tegn på hans evige pagt mellem ham og hans folk. Når vi med glæde iagttager disse hellige timer fra aften til aften, fra solnedgang til solnedgang, mindes vi Guds gerninger i skabelsen og forløsningen.

Bibeltekster

Første Mosebog 2,1-3
Anden Mosebog 20,8-11
Lukasevangeliet 4,16
Esajas' Bog 56,4-7;58,13.14
Matthæusevangeliet 12,1-12
Anden Mosebog 31,13-17
Ezekiels Bog 20,12.20
Femte Mosebog 5,12-14
Brevet til Hebræerne 4,1-11
Tredje Mosebog 23,32
Markusevangeliet 1,32Find vores kirker og afdelinger