2. Treenigheden

Der er en Gud: Fader, Søn og Helligånd, en enhed af tre evige personer. Gud er udødelig, almægtig, alvidende, over alle og allestedsnærværende. Han er uendelig, mennesket kan ikke fatte ham, og alligevel er Gud kendt gennem den åbenbaring, han har givet af sig selv. Han er for evigt værdig til al skabningens tilbedelse, ophøjelse og tjeneste.

BIBELTEKSTER

Femte Mosebog 6,4
Matthæusevangeliet 28,19
Paulus' Andet Brev til Korintherne 13,13
Paulus' Brev til Efeserne 4,4-6
Peters Første Brev 1,2
Paulus' Første Brev til Timotheus 1,17
Johannes' Åbenbaring 14,7

 Find vores kirker og afdelinger